ČSN 44 1362 (441362) Zrušená norma

Tuhá paliva. Stanovení arsenu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení obsahu arsenu v černém a hnědém uhlí, lignitu, koksu a vysokopopelnatých materiálech jako jsou popílky, škváry, úlety, proplástky a hlušiny k získání podkladů pro hodnocení hygienické závadnosti tuhých paliv. Obsah arsenu je i určující charakteristikou k posouzení vhodnosti paliva pro chemický a metalurgický průmysl. Podstata zkoušky: Navážka vzorku se spálí v kyslíkové atmosféře v kalorimetrické tlakové nádobě. Lze použít dva postupy stanovení. a) Orientační - obsah arsenu se stanoví ve výplachu kalorimetrické tlakové nádoby spektrofotometrickou metodou arsenatomolybdenové modři po předchozí separaci arsenu ve formě arsenovodíku. b) Referenční - zahrnuje i rozklad nespalitelného zbytku popela směsí kyselin HNO3 + HCLO4 a poté HNO3 + HCLO4 + H2SO4 + HF a obsah arsenu se stanoví ve spojeném roztoku postupem jako v bodě a). Referenční postup (tj. podle b/) se používá jako rozhodčí. Poznámka: Jako alternativní postup mimo spektrofotometrického stanovení arsenu lze použít atomovou absorbční spektrofotometrii (ASS). Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1362 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 44 1362 z 29.6.1984, která pozbývá platnost v celém rozsahu.

Označení ČSN 44 1362 (441362)
Katalogové číslo 28600
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963286006
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 62
  • ČSN 441362
  • ČSN 44 13 62 : 1993
  • ČSN 441362:1993
  • ČSN 44 1362:1993