ČSN 47 0161 (470161) Zrušená norma

Zemědělské stroje. Mořičky osiva. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody zkoušení specifických vlastností mořiček osiv obilovin, olejnin, krmné řepy a jetelovin při ošetření osiv proti houbovým a bakteriálním chorobám a živočišným škůdcům. Jak je to v normách této třídy obvyklé, jsou ukazatele (požadavky) na ochranu zdraví shrnuty v jedné subkapitole normy (6.7), a to v podstatě odkazy na normy jiné. Tato v tomto případě neobvykle rozsáhlá subkapitola 6.7 zní: "Ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.6.7.1 Hodnocení bezpečnosti konstrukce podle ČSN 01 2725, ČSN 01 8010, ČSN 01 8012, ČSN 47 0060, ČSN 47 0061, ČSN 47 0062, ČSN 47 0132, ČSN 83 2002, ČSN 83 2040, ČSN 83 2041, ČSN 83 2042 a ČSN 83 2043. 6.7.2 Hodnocení odpadů, znečišťujících prostředí. Měření tuhých, kapalných a plynných odpadů znečišťujících prostředí podle ČSN 46 5341, ČSN 47 0132, ČSN 47 0177, ČSN 75 7241, ČSN 83 0901 a ČSN 83 4511.6.7.3 Elektroinstalace podle ČSN 33 2000, ČSN 33 2010 a ČSN 33 2200.6.7.4 Hygienické a ergonomické požadavky na bezpečnost práce podle ČSN 01 8010, ČSN 01 8012, ČSN 47 0173, ČSN 47 0175, ČSN 47 0176, ČSN 47 4411, ČSN 83 2042, ČSN 83 2043, ČSN 83 2045 a ČSN 83 2088. 6.7.5 Prověření dodržování požární bezpečnosti podle ČSN 01 8013, ČSN 38 9100, ČSN 47 0179, ČSN 73 0802 a ČSN 83 2002". ČSN 47 0161 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 47 0161 z 30.11.1976.

Označení ČSN 47 0161 (470161)
Katalogové číslo 32073
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320731
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 61
  • ČSN 470161
  • ČSN 47 01 61 : 1993
  • ČSN 470161:1993
  • ČSN 47 0161:1993