ČSN ISO 4306-2 (270001) Zrušená norma

Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4396-2:1985. ISO 4396 se skládá z těchto částí: 1. Všeobecně, 2. Mobilní jeřáby, 3. Věžové jeřáby, 4. Jeřáby výložníkového typu a 5. Mostové jeřáby. V této části ISO 4306 jsou definovány termíny vztahující se k základním typům mobilních jeřábů. V této části nejsou uvedeny definice termínů pro rýpadla a stavební stroje. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině, slovenštině a v oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině, ruštině). Ve všech těchto jazycích je definováno cca 15 hesel. ČSN ISO 4306-2 (27 0001) byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN ISO 4306-2 (270001)
Katalogové číslo 28557
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963285573
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN ISO 4306-2 (270001)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4306-1 (270000)
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně