ČSN ISO 9533 (278010) Zrušená norma

Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Akustické výstražné zariadenie namontované na stroji na výstrahu pri jazde dopredu a dozadu. Metóda zvukovej skúšky

ČSN ISO 9533 Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Akustické výstražné zariadenie namontované na stroji na výstrahu pri jazde dopredu a dozadu. Metóda zvukovej skúšky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9533:1989. Norma stanovuje postupy a určuje kritéria nezbytná pro vyhodnocení parametrů slyšitelnosti akustických výstražných zařízení namontovaných na strojích na zemní práce a lopatových rýpadlách, určených k výstraze osob před možným ohrožením strojem pohybujícím se vlastním pohonem, a to buď dopředu nebo dozadu. Zkoušky se provádějí na stroji ve stacionární poloze. Parametry akustického výstražného zařízení na stroji jsou funkcí konstrukčního vyhotovení výstražného zařízení, podmínek, elektrického napětí na výstražném zařízení a umístění výstražného zařízení na stroji vzhledem na komponenty stroje. Tímto postupem se ověřuje, zda kombinace všech uvedených faktorů umožňuje vytvořit slyšitelný výstražný signál. Norma definuje toto výstražné zařízení takto: Akustické výstražné zařízení namontované na stroji na výstrahu při jízdě dopředu a dozadu: Výstražné zařízení namontované na stroji určené k výstraze osob před možným nebezpečím pohybujícího se stroje vlastním pohonem, a to způsobem, aby to nebylo obsluze nepříjemné, anebo aby ji to jakýmkoliv způsobem nepodráždilo. Norma dále přesněji specifikuje zkušební prostor, který musí splňovat požadavky volného zvukového pole nad odrazovou rovinou. Žádné odrazové objekty nebo povrch, jako jsou např. budovy, by neměly být umístěny ve vzdálenosti kratší než 30 m od mikrofonu nebo měřeného stroje. Podobně přesně definuje norma i přípustný okolní hluk pro měření. Stanoví, že hladina okolního hluku z jiných zdrojů, než je zkoušený stroj na zemní práce nebo lopatové rýpadlo, včetně vlivu větru, musí být min. 10 dB(A) pod nejnižší hodnotou měření, o kterou je zájem. Konečně, v kap. 7, jsou popsány požadavky na akustické zařízení, a to při jízdě dozadu - zkouška v místě obsluhy (nežádoucí hluk) a venkovní zkouška (žádoucí hluk výstražného zařízení) a při jízdě dopředu pouze venkovní zkouška. (Jsou zejména uvedena místa nebo okolnosti při nichž musí být hladina akustického tlaku zvuku být alespoň o 10 dB vyšší než hluk stroje - pro venkovní zkoušky a naopak nesmí překročit o více než 3 dB hladinu akustického tlaku zvuku A stroje - pro zkoušky v místě obsluhy.) Postup při provádění normalizovaných zkoušek a vzor protokolu jsou podrobně popsány. ČSN ISO 9533 (27 8010) byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN ISO 9533 (278010)
Katalogové číslo 28559
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963285597
Norma byla zrušena k 1. 3. 2011
a nahrazena ČSN ISO 9533 (278010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)