Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
501682 ČSN ISO 16063-1/změna Amd.1 (011417) - únor 2017
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí
65 Kč vč. DPH
501459 ČSN ISO 1996-1 (011621) - únor 2017 aktuální vydání
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
440 Kč vč. DPH
501726 ČSN EN ISO 389-7/změna A1 (011630) - únor 2017
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole
125 Kč vč. DPH
501130 ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - únor 2017
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501743 ČSN EN 16714-1 (015070) - únor 2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy
190 Kč vč. DPH
501744 ČSN EN 16714-2 (015070) - únor 2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje
230 Kč vč. DPH
501745 ČSN EN 16714-3 (015070) - únor 2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
190 Kč vč. DPH
501672 TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501671 TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
501701 ČSN ISO 14296 (018285) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
501700 ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - únor 2017 aktuální vydání
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
501670 ČSN ISO 24102-2 (018404) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 2: Vzdálený management ITS-SCU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501702 ČSN ISO 17438-1 (018474) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501669 ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - únor 2017 aktuální vydání
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
501632 ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - únor 2017 aktuální vydání
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
230 Kč vč. DPH
501633 ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - únor 2017 aktuální vydání
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování
340 Kč vč. DPH
501332 ČSN EN ISO 5182 (052678) - únor 2017 aktuální vydání
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501126 ČSN EN ISO 3581 (055100) - únor 2017 aktuální vydání
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501009 ČSN EN ISO 17777 (055318) - únor 2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501020 ČSN EN ISO 19288 (055328) - únor 2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501124 ČSN EN ISO 14171 (055801) - únor 2017 aktuální vydání
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501134 ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - únor 2017
Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501311 ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
230 Kč vč. DPH
501068 ČSN EN 12760 (133015) - únor 2017 aktuální vydání
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501348 ČSN EN 16825 (142742) - únor 2017
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501164 ČSN EN 61987-14 (180410) - únor 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501250 ČSN EN 61784-3 ed. 2/změna Z1 (184001) - únor 2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Všeobecná pravidla a definice profilů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 17. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501249 ČSN EN 61784-3 ed. 3 (184001) - únor 2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501123 ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - únor 2017 aktuální vydání
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník a obecné vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501717 ČSN EN 61515 ed. 2 (258337) - únor 2017 aktuální vydání
Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501718 ČSN EN 61515/změna Z1 (258337) - únor 2017
Kabely s minerální izolací pro termoelektrické články a plášťové termoelektrické články
Změna bude zrušena k 1. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
99653 ČSN ISO 5048/Oprava 1 (263102) - únor 2017
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil
20 Kč vč. DPH
501084 ČSN EN ISO 3691-1/Oprava 1 (268812) - únor 2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
20 Kč vč. DPH
501086 ČSN EN ISO 3691-5/Oprava 1 (268812) - únor 2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky
20 Kč vč. DPH
501667 ČSN ISO 668/změna Amd.1 (269341) - únor 2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
65 Kč vč. DPH
501668 ČSN ISO 668/změna Amd.2 (269341) - únor 2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
65 Kč vč. DPH
501167 ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501168 ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501484 ČSN EN 13129 (281521) - únor 2017
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
590 Kč vč. DPH
501120 ČSN EN 16602-20-07 (310510) - únor 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501121 ČSN EN 16602-20-08 (310510) - únor 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501127 ČSN EN 16602-70-71 (310510) - únor 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501122 ČSN EN 16603-32-08 (310540) - únor 2017
Kosmické inženýrství - Materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501703 ČSN ISO 8056-2 +Amd. 1 (311837) - únor 2017 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 2: Koncovky - Obecné požadavky a zkoušení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501128 ČSN P CEN/TS 16501 (319807) - únor 2017
Uspořádání letového provozu - Specifikace zajištění úrovně letového provozu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501135 ČSN EN ISO 7236 (323551) - únor 2017
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501678 ČSN EN 50553/změna A1 (330620) - únor 2017
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel
125 Kč vč. DPH
501006 ČSN EN 50617-1 (333506) - únor 2017 aktuální vydání
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody
590 Kč vč. DPH
501453 ČSN EN 50617-2 (333506) - únor 2017 aktuální vydání
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav
550 Kč vč. DPH
501112 ČSN EN 62325-451-6 (335000) - únor 2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
501651 ČSN EN 50628 (341415) - únor 2017
Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
570 Kč vč. DPH
501661 ČSN EN 61851-1 ed. 2/změna Z1 (341590) - únor 2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
32 Kč vč. DPH
501657 ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)
945 Kč vč. DPH
501251 ČSN EN 62625-2 (342671) - únor 2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody
550 Kč vč. DPH
501731 ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
501732 ČSN EN 61180-1/změna Z1 (345650) - únor 2017
Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy
Změna bude zrušena k 29. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
501733 ČSN EN 61180-2/změna Z1 (345650) - únor 2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Část 2: Zkušební zařízení
Změna bude zrušena k 29. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
501665 ČSN EN 50399/změna A1 (347113) - únor 2017
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky
190 Kč vč. DPH
501664 ČSN EN 50575/změna A1 (347113) - únor 2017
Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
125 Kč vč. DPH
501686 ČSN EN 60966-2-4 ed. 2/změna Z1 (347720) - únor 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2
Změna bude zrušena k 22. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501685 ČSN EN 60966-2-4 ed. 3 (347720) - únor 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501394 ČSN EN 60153-1 (347910) - únor 2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
360 Kč vč. DPH
501393 ČSN EN 60153-2 (347910) - únor 2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
360 Kč vč. DPH
501687 ČSN EN 60154-1 (347984) - únor 2017 aktuální vydání
Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501688 ČSN EN 60154-1 +A1/změna Z1 (347984) - únor 2017
Příruby pro vlnovody - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 22. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501326 ČSN EN 61058-1-1 (354107) - únor 2017
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501327 ČSN EN 61058-1-2 (354107) - únor 2017
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500207 ČSN EN 61227 (356624) - únor 2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501648 ČSN EN 60062 ed. 2/změna Z1 (358014) - únor 2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
Změna bude zrušena k 16. srpnu 2019
32 Kč vč. DPH
501647 ČSN EN 60062 ed. 3 (358014) - únor 2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
460 Kč vč. DPH
501646 ČSN EN 60384-14 ed. 2/změna A1 (358291) - únor 2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501644 ČSN EN 60384-3 ed. 2 (358291) - únor 2017 aktuální vydání
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
501645 ČSN EN 60384-3/změna Z1 (358291) - únor 2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého
Změna bude zrušena k 16. srpnu 2019
32 Kč vč. DPH
501554 ČSN EN 60758 ed. 2/změna Z1 (358416) - únor 2017
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití
Změna bude zrušena k 7. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
501553 ČSN EN 60758 ed. 3 (358416) - únor 2017
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
501673 ČSN EN 60749-44 (358799) - únor 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501234 ČSN EN 61189-2-719 (359039) - únor 2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501659 ČSN EN 61189-5-1 (359039) - únor 2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji
340 Kč vč. DPH
501528 ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z45 (360340) - únor 2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla
550 Kč vč. DPH
501526 ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z43 (360340) - únor 2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky
440 Kč vč. DPH
501527 ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z44 (360340) - únor 2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry
770 Kč vč. DPH
501845 ČSN EN 62841-3-9/Oprava 1 (361510) - únor 2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily
20 Kč vč. DPH
501716 ČSN EN 60904-3 ed. 2/změna Z1 (364604) - únor 2017
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování
Změna bude zrušena k 20. květnu 2019
32 Kč vč. DPH
501715 ČSN EN 60904-3 ed. 3 (364604) - únor 2017
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
500869 ČSN EN 62788-1-2 (364660) - únor 2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500796 ČSN EN 62702-1-1 (367008) - únor 2017
Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501552 ČSN EN 61937-7 ed. 2/změna A1 (367552) - únor 2017
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501619 ČSN EN 62605 ed. 2 (368618) - únor 2017 aktuální vydání
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 365 Kč vč. DPH
501620 ČSN EN 62605/změna Z1 (368618) - únor 2017
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky
Změna bude zrušena k 18. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
501516 ČSN EN 60990 ed. 2 (369060) - únor 2017 aktuální vydání
Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem
550 Kč vč. DPH
501517 ČSN EN 60990/změna Z1 (369060) - únor 2017
Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem
Změna bude zrušena k 4. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
501677 ČSN EN 50310 ed. 3/změna Z1 (369072) - únor 2017
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie
Změna bude zrušena k 11. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
501676 ČSN EN 50310 ed. 4 (369072) - únor 2017
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách
440 Kč vč. DPH
501650 ČSN EN 1866-1/Oprava 1 (389161) - únor 2017
Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
20 Kč vč. DPH
501658 ČSN EN 10106 (420234) - únor 2017 aktuální vydání
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu
340 Kč vč. DPH
501662 ČSN EN 10272 (421031) - únor 2017 aktuální vydání
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely
440 Kč vč. DPH
501680 ČSN EN 12163 (421319) - únor 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití
350 Kč vč. DPH
501679 ČSN EN 12164 (421327) - únor 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění
350 Kč vč. DPH
501681 ČSN EN 485-1 (421416) - únor 2017 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy
230 Kč vč. DPH
501463 ČSN EN 755-2 (424086) - únor 2017 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti
550 Kč vč. DPH
501233 ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - únor 2017 aktuální vydání
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
501133 ČSN EN ISO 14244 (461044) - únor 2017
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501683 ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - únor 2017 aktuální vydání
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače
350 Kč vč. DPH
501157 ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501170 ČSN EN 350 (490081) - únor 2017
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501138 ČSN EN 49-1 (490693) - únor 2017 aktuální vydání
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501169 ČSN EN 47 (490695) - únor 2017 aktuální vydání
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501161 ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501159 ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501160 ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501746 ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - únor 2017 aktuální vydání
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry
230 Kč vč. DPH
501640 ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - únor 2017 aktuální vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)
190 Kč vč. DPH
501172 ČSN EN 16643 (635423) - únor 2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501175 ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501758 ČSN EN ISO 4590 (645412) - únor 2017 aktuální vydání
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk
340 Kč vč. DPH
501131 ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501730 ČSN EN 14984 (654852) - únor 2017 aktuální vydání
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda
340 Kč vč. DPH
501747 ČSN EN ISO 2719 (656064) - únor 2017 aktuální vydání
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t


360 Kč vč. DPH
501851 ČSN 65 6508/změna Z1 (656508) - únor 2017
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení
65 Kč vč. DPH
501854 ČSN 65 6691/Oprava 1 (656691) - únor 2017
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení
20 Kč vč. DPH
501038 ČSN EN 15626 (657055) - únor 2017 aktuální vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501153 ČSN EN 204 (668503) - únor 2017 aktuální vydání
Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501151 ČSN EN 205 (668508) - únor 2017 aktuální vydání
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501166 ČSN EN 12765 (668523) - únor 2017 aktuální vydání
Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501155 ČSN EN 12703 (668562) - únor 2017 aktuální vydání
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501156 ČSN EN 12704 (668563) - únor 2017 aktuální vydání
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501154 ČSN EN 14713 (668568) - únor 2017 aktuální vydání
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501397 ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - únor 2017 aktuální vydání
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
440 Kč vč. DPH
500857 ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - únor 2017
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501345 ČSN EN 13445-3/A2 (695245) - únor 2017
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
190 Kč vč. DPH
500958 ČSN EN 13160-1 (698220) - únor 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500956 ČSN EN 13160-7 (698220) - únor 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501118 ČSN EN 14595 (699035) - únor 2017 aktuální vydání
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501152 ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501489 ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
190 Kč vč. DPH
501719 ČSN EN ISO 15148/změna A1 (730314) - únor 2017
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
125 Kč vč. DPH
501178 ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
501274 ČSN EN 13108-3/změna Z1 (736140) - únor 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 30. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501177 ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
440 Kč vč. DPH
501273 ČSN EN 13108-4/změna Z1 (736140) - únor 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 30. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501509 ČSN EN 13230-5 (736365) - únor 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky
190 Kč vč. DPH
501508 ČSN EN 16729-1 (736390) - únor 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení
440 Kč vč. DPH
501652 ČSN EN 12608-1 (746707) - únor 2017 aktuální vydání
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
340 Kč vč. DPH
501636 ČSN 75 7615 (757615) - únor 2017
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
125 Kč vč. DPH
501853 ČSN EN ISO 8317 (770410) - únor 2017 aktuální vydání
Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly
230 Kč vč. DPH
501119 ČSN EN 15433-6 (770647) - únor 2017 aktuální vydání
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501729 ČSN EN 14065 (800876) - únor 2017 aktuální vydání
Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace
350 Kč vč. DPH
501641 ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - únor 2017
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
230 Kč vč. DPH
501707 ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - únor 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
230 Kč vč. DPH
501186 ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - únor 2017
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501171 ČSN EN 16789 (835738) - únor 2017
Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501162 ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - únor 2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501158 ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - únor 2017
Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501163 ČSN EN ISO 17254 (856096) - únor 2017
Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501366 ČSN ETSI EN 300 219 V2.1.1 (875014) - únor 2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v příjímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501243 ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.4.1 (875042) - únor 2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
501239 ČSN ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (875111) - únor 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501238 ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (875111) - únor 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501232 ČSN ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 (875111) - únor 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (mobilní WIMAX TM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501637 TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - únor 2017
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku
190 Kč vč. DPH
501137 ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - únor 2017 aktuální vydání
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
501136 ČSN EN ISO 27799 (982021) - únor 2017 aktuální vydání
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH