ČSN (normy i změny) z února 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16063-1/změna Amd.1 (011417) - únor 2017

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí

65 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - únor 2017 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

440 Kč

ČSN EN ISO 389-7/změna A1 (011630) - únor 2017

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - únor 2017

Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16714-1 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy

190 Kč

ČSN EN 16714-2 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje

230 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - únor 2017

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice

190 Kč

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN ISO 14296 (018285) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - únor 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 17438-1 (018474) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - únor 2017 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17777 (055318) - únor 2017

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19288 (055328) - únor 2017

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - únor 2017

Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

230 Kč

ČSN EN 12760 (133015) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-14 (180410) - únor 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61784-3 ed. 2/změna Z1 (184001) - únor 2017

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Všeobecná pravidla a definice profilů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3 ed. 3 (184001) - únor 2017

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 61515 ed. 2 (258337) - únor 2017 aktuální vydání

Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61515/změna Z1 (258337) - únor 2017

Kabely s minerální izolací pro termoelektrické články a plášťové termoelektrické články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 5048/Oprava 1 (263102) - únor 2017

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil

20 Kč

ČSN EN ISO 3691-1/Oprava 1 (268812) - únor 2017

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

20 Kč

ČSN EN ISO 3691-5/Oprava 1 (268812) - únor 2017

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

20 Kč

ČSN ISO 668/změna Amd.1 (269341) - únor 2017

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

65 Kč

ČSN ISO 668/změna Amd.2 (269341) - únor 2017

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

65 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20-08 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-71 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-32-08 (310540) - únor 2017

Kosmické inženýrství - Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 8056-2 +Amd. 1 (311837) - únor 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 2: Koncovky - Obecné požadavky a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16501 (319807) - únor 2017

Uspořádání letového provozu - Specifikace zajištění úrovně letového provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 7236 (323551) - únor 2017

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50553/změna A1 (330620) - únor 2017

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

125 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody

590 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - únor 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav

550 Kč

ČSN EN 62325-451-6 (335000) - únor 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50628 (341415) - únor 2017

Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

570 Kč

ČSN EN 61851-1 ed. 2/změna Z1 (341590) - únor 2017

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, A1 10.20t

1 305 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - únor 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody

550 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61180-1/změna Z1 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy

Změna byla zrušena k 29. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61180-2/změna Z1 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Část 2: Zkušební zařízení

Změna byla zrušena k 29. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50399/změna A1 (347113) - únor 2017

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

190 Kč

ČSN EN 50575/změna A1 (347113) - únor 2017

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

125 Kč

ČSN EN 60966-2-4 ed. 2/změna Z1 (347720) - únor 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-4 ed. 3 (347720) - únor 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60153-1 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60153-2 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60154-1 (347984) - únor 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60154-1 +A1/změna Z1 (347984) - únor 2017

Příruby pro vlnovody - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 60062 ed. 2/změna Z1 (358014) - únor 2017

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60062 ed. 3 (358014) - únor 2017

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, A1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

650 Kč

ČSN EN 60384-14 ed. 2/změna A1 (358291) - únor 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60384-3 ed. 2 (358291) - únor 2017 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-3/změna Z1 (358291) - únor 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60758 ed. 2/změna Z1 (358416) - únor 2017

Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60758 ed. 3 (358416) - únor 2017

Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60749-44 (358799) - únor 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61189-2-719 (359039) - únor 2017

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61189-5-1 (359039) - únor 2017

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z45 (360340) - únor 2017

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z43 (360340) - únor 2017

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z44 (360340) - únor 2017

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 62841-3-9/Oprava 1 (361510) - únor 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

20 Kč

ČSN EN 60904-3 ed. 2/změna Z1 (364604) - únor 2017

Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

Změna byla zrušena k 20. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-3 ed. 3 (364604) - únor 2017

Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 5. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 62788-1-2 (364660) - únor 2017

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62702-1-1 (367008) - únor 2017

Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 61937-7 ed. 2/změna A1 (367552) - únor 2017

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62605 ed. 2 (368618) - únor 2017 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 62605/změna Z1 (368618) - únor 2017

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60990 ed. 2 (369060) - únor 2017 aktuální vydání

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

550 Kč

ČSN EN 60990/změna Z1 (369060) - únor 2017

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

Změna byla zrušena k 4. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50310 ed. 3/změna Z1 (369072) - únor 2017

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50310 ed. 4 (369072) - únor 2017

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

630 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1866-1/Oprava 1 (389161) - únor 2017

Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10106 (420234) - únor 2017 aktuální vydání

Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - únor 2017 aktuální vydání

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely

440 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - únor 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - únor 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti

550 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - únor 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 14244 (461044) - únor 2017

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - únor 2017 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

350 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 49-1 (490693) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 47 (490695) - únor 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - únor 2017 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - únor 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 16643 (635423) - únor 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4590 (645412) - únor 2017 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14984 (654852) - únor 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - únor 2017 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

360 Kč

ČSN 65 6508/změna Z1 (656508) - únor 2017

Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení

65 Kč

ČSN 65 6691/Oprava 1 (656691) - únor 2017

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - únor 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 204 (668503) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 205 (668508) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12765 (668523) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - únor 2017

Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - únor 2017 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15148/změna A1 (730314) - únor 2017

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením

125 Kč

ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13108-3/změna Z1 (736140) - únor 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13108-4/změna Z1 (736140) - únor 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13230-5 (736365) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky

190 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12608-1 (746707) - únor 2017 aktuální vydání

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7615 (757615) - únor 2017

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 8317 (770410) - únor 2017 aktuální vydání

Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

230 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - únor 2017 aktuální vydání

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14065 (800876) - únor 2017 aktuální vydání

Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace

350 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - únor 2017

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - únor 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - únor 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16789 (835738) - únor 2017

Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - únor 2017

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - únor 2017

Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17254 (856096) - únor 2017

Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 219 V2.1.1 (875014) - únor 2017

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v příjímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.4.1 (875042) - únor 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (875111) - únor 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (875111) - únor 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 (875111) - únor 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (mobilní WIMAX TM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - únor 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč