ČSN EN 10228-2 (015040) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10228 stanoví postup a kritéria přípustnosti, která se používají při zkoušení ocelových výkovků kapilární zkouškou. Uvedený zkušební postup se používá ke zjišťování povrchových necelistvosti.

Označení ČSN EN 10228-2 (015040)
Katalogové číslo 501013
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135010134
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN 10228-2 (015040)
Tato norma nahradila ČSN EN 10228-2 (015040) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10228-1 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

ČSN EN 10228-3 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem

ČSN EN 10228-4 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem