ČSN EN 10228-4 (015040) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10228 stanoví postup pro ruční zkoušeni výkovků z austenitických a austenitic-ko-feritických korozivzdorných oceli ultrazvukovou impulsovou odrazovou metodou. Mecha-nizované zkušební techniky, např. imerzní zkoušeni se smí použit po dohodě dodavatele s odběratelem.
Tato část EN 10228 platí pro čtyři typy výkovků, které jsou rozděleny podle tvaru a způsobu výroby. Typy 1, 2 a 3 jsou převážně jednoduché tvary. Typ 4 zahrnuje složité tvary.
Tato část EN 10228 neplatí pro:
- válcované tyče;
- zápustkové výkovky;
- výkovky pro rotory turbín a generátorů.
Zkoušeni výkovků z oceli feritických a martenzitických ultrazvukem je předmětem časti 3 teto evropské normy.

Označení ČSN EN 10228-4 (015040)
Katalogové číslo 501015
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135010158
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN 10228-4 (015040)
Tato norma nahradila ČSN EN 10228-4 (015044) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10228-1 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

ČSN EN 10228-2 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

ČSN EN 10228-3 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem