ČSN EN 50628 (341415)

Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech

ČSN EN 50628 Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky pro zřizování nových elektrických instalací.
Tato norma je doplňková k dalším odpovídajícím harmonizovaným normám, například souboru norem HD 60364 a souboru norem EN 61936, co se týče požadavků na elektrické instalace.
Tato část se rovněž odkazuje na EN 60079-0 a s ní související normy pro konstrukci, zkoušení a s požadavky na označování vhodného elektrického zařízení.
EN 60079-14 norma uvádí specifické požadavky pro návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ve výbušných atmosférách.
POZNÁMKA: EN 60079-14 norma může platit pro elektrické instalace v dolech, ve kterých může vznikat výbušná plynná atmosféra jiná než z důlního plynu a pro elektrické instalace na povrchu dolů.
Tato norma platí pro
a) elektrické instalace v důlních dílech dolů;
b) elektrické instalace a části elektrických instalací na povrchu, které jsou přímo spojeny s důlními díly z hlediska funkčnosti a bezpečnosti, protože jsou součástí procesu dobývání v podzemí.
Jsou to především
- bezpečnostní a monitorovací zařízení týkající se rozvodu elektřiny v důlních dílech;
- telekomunikační přístroje těžních a úklonných (svážných) dopravních strojních zařízení;
- jiskrově bezpečné elektrické povrchové instalace, které jsou součásti důlních děl;
- dálkové ovládací systémy, pokud mají plnit zvýšené požadavky týkající se funkční bezpečnosti;
- elektrické instalace a elektrická zařízení větracích systémů a nadzemního pláště jámy, které jsou ohroženy methanem z důlního větrání;
- systémy degazace methanu;
c) elektrické instalace důlních děl mimo doly, pokud je to vyžadováno odpovídajícími národními autoritami.
Národní předpisy důlních autorit musí zůstat beze změn.
Tato norma platí pro instalace o všech napětích, uvedených v kapitole 10.
Požadavky uvedené nad oběma sloupci jsou požadavky, které platí pro všechny důlní díla.
Plynující doly
Požadavky v levém sloupci jsou požadavky pro důlní díla v uhelném důlním průmyslu, které mohou být ohroženy důlním plynem.
Neplynující doly
Požadavky v pravém sloupci jsou požadavky pro důlní díla v uhelném důlním průmyslu, u kterých není pravděpodobné ohrožení důlním plynem a pro důlní díla neuhelného důlního průmyslu (rudné doly)

Označení ČSN EN 50628 (341415)
Katalogové číslo 501651
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135016518
Dostupnost skladem (tisk na počkání)