ČSN EN 10228-3 (015040) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10228 stanoví postup pro ruční zkoušení výkovků z feritických nebo martenzi-tických ocelí ultrazvukovou impulsovou odrazovou metodou. Tato část EN 10228 platí pro čtyři typy výkovků, které jsou rozděleny podle tvaru a způsobu výroby. Typy 1, 2 a 3 jsou převážně pro jednoduché tvary. Typ 4 zahrnuje složité tvary.
Tato část EN 10228 neplatí pro:
- zápustkové výkovky;
- výkovky pro rotory turbin a generátorů.
Zkoušeni výkovků z oceli austenitických a austeniticko-feritických ultrazvukem je předmětem časti 4 této evropské normy.

Označení ČSN EN 10228-3 (015040)
Katalogové číslo 501014
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2017
Datum účinnosti 1. 3. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135010141
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN 10228-3 (015040)
Tato norma nahradila ČSN EN 10228-3 (015041) z srpna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10228-1 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

ČSN EN 10228-2 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

ČSN EN 10228-4 (015040)
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem