ČSN (normy i změny) z července 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 12855 (018295) - červenec 2016 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 2320 (021011) - červenec 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-6 ed. 2/změna Z1 (052205) - červenec 2016

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 27. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205) - červenec 2016

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

440 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - červenec 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 17292 (134105) - červenec 2016 aktuální vydání

Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 16764 (142801) - červenec 2016

Výrobníky jemné zmrzliny - Výkonnost a vyhodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16754 (142802) - červenec 2016

Strojní aparatura na výrobu zmraženého dezertu Artisan Gelato a zmrzliny - Výkonnostní charakteristiky a spotřeba energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1303 (165191) - červenec 2016 aktuální vydání

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11810 (192024) - červenec 2016

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16128 ed. 2 (195108) - červenec 2016 aktuální vydání

Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16128/změna Z1 (195112) - červenec 2016

Referenční metody zkoušení na uvolňování niklu z částí brýlových obrub a slunečních brýlí přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - červenec 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t

360 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 3266/změna A1 (271914) - červenec 2016

Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely

125 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

570 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

550 Kč

ČSN 27 4010 (274010) - červenec 2016 aktuální vydání

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

945 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16683 (280020) - červenec 2016

Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16404 (280322) - červenec 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9102 (310404) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Směrnice pro přímé dodávky pro letecké firmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9116 (310422) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9131 (310509) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-002 (311822) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 002: Seznam norem výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4830-001 (311829) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4830-002 (311829) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 002: Specifikace provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4830-003 (311829) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 003: Modul - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4830-004 (311829) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 004: Extrakční nástroj - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro mnohovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4531-201 (311930) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 60092-507 ed. 2/Oprava 1 (326611) - červenec 2016

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

20 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3/Oprava 1 (332000) - červenec 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

Změna byla zrušena k 18. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-8 (334900) - červenec 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000) - červenec 2016 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62282-3-200/změna Z1 (336000) - červenec 2016

Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61851-23 (341590) - červenec 2016 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN 54-31 +A1 (342710) - červenec 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 54-31/změna Z1 (342710) - červenec 2016

Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-39 (345791) - červenec 2016

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu

230 Kč

ČSN IEC 68-2-39/změna Z2 (345791) - červenec 2016

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-39: Zkouška Z/AMD: Kombinovaná postupná zkouška chladem, nízkým tlakem vzduchu a vlhkým teplem

Změna byla zrušena k 22. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-31 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 31: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60317-32 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 32: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60317-33 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 33: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 317-31/změna Z4 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 31: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-32/změna Z4 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 32: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 155

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-33/změna Z4 (347307) - červenec 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 33: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným silikonem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61196-10 (347721) - červenec 2016

Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61196-2 ed. 2/změna Z1 (347721) - červenec 2016

Vysokofrekvenční kabely - Část 2: Dílčí specifikace polotuhých vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů s polytetrafluórethylenovou (PTFE) izolací

Změna byla zrušena k 22. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-10-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50288-9-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61242/změna A2 (354530) - červenec 2016

Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

125 Kč

ČSN EN 61076-4-116/změna A1 (354621) - červenec 2016

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730) - červenec 2016 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

350 Kč

ČSN EN 60127-7/změna Z1 (354730) - červenec 2016

Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

Změna byla zrušena k 27. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326-1 ed. 2/Oprava 1 (356509) - červenec 2016

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 62484 (356591) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62534 (356592) - červenec 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60793-2-10 ed. 4/změna Z1 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-20 ed. 2/změna Z1 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-20 ed. 3 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-2-40 ed. 3/změna Z1 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-50 ed. 4/změna Z1 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60794-1-1 ed. 2/změna Z1 (359223) - červenec 2016

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Změna byla zrušena k 18. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (359223) - červenec 2016

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-21 ed. 2 (359223) - červenec 2016 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-3-21/změna Z1 (359223) - červenec 2016

Optické kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-4-1/změna Z1 (359244) - červenec 2016

Rozhraní optických konektorů - Část 4-1: Druh optických konektorů typu SC - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky SC-PC

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-4-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 4-100: Druh optických konektorů typu SC - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky SC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-6-1/změna Z1 (359244) - červenec 2016

Rozhraní optických konektorů - Část 6-1: Druh optických konektorů typu MU - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky MU-PC

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-6-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 6-100: Druh optických konektorů typu MU - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky MU-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-8 (359249) - červenec 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-8: Systém vláknového managementu, krabice pro koncová zařízení typu 1 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-381-2 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie C (řízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-381-6 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-6: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie O (neřízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3/Oprava 2 (361045) - červenec 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

20 Kč

ČSN EN 60335-2-35 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (361050) - červenec 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

530 Kč

ČSN EN 62841-2-2/Oprava 1 (361510) - červenec 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky

20 Kč

ČSN EN 62841-2-4/Oprava 1 (361510) - červenec 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

20 Kč

ČSN EN 62841-3-1/Oprava 1 (361510) - červenec 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

20 Kč

ČSN EN 60086-2 ed. 4/změna Z1 (364110) - červenec 2016

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-2 ed. 5 (364110) - červenec 2016

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61829 ed. 2 (364630) - červenec 2016 aktuální vydání

Pole fotovoltaických (PV) modulů - Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61829/změna Z1 (364630) - červenec 2016

Pole fotovoltaických (FV) modulů z krystalického křemíku - Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu

Změna byla zrušena k 26. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2/změna A1 (364801) - červenec 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

125 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - červenec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 7504 (385501) - červenec 2016 aktuální vydání

Analýza plynů - Slovník

340 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10361 (420516) - červenec 2016

Legované oceli - Stanovení obsahu niklu - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16773 (421466) - červenec 2016

Hliník a slitiny hliníku - Návod pro výrobu fóliových přířezů v oboru polotuhých obalů na potraviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN CEN ISO/TS 16530-2 (450651) - červenec 2016

Integrita sondy - Část 2: Integrita sondy pro provozní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 7973 (461003) - červenec 2016

Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5223/změna Z1 (461012) - červenec 2016

Zkušební síta pro obiloviny

65 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - červenec 2016

Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 17989-1 (472010) - červenec 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11850/změna A1 (476001) - červenec 2016

Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky

125 Kč

ČSN EN 15503 +A2 (479012) - červenec 2016

Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - červenec 2016 aktuální vydání

Lehké třískové desky - Specifikace

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - červenec 2016 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 16795 (640156) - červenec 2016

Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6383-1 (640601) - červenec 2016

Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - červenec 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2078/změna A1 (644021) - červenec 2016

Textilní sklo - Nitě - Označování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - červenec 2016 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 228/Oprava 2 (656505) - červenec 2016

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16761-2 (656518) - červenec 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 2: Metoda dvoukolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16785-1 (659807) - červenec 2016

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15947-1 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

230 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

360 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

370 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - červenec 2016 aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 8.17t

380 Kč

ČSN EN 16265 (668306) - červenec 2016

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Zdroje zážehu

590 Kč

ČSN EN 923 (668501) - červenec 2016 aktuální vydání

Lepidla - Termíny a definice

570 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 18416 (681551) - červenec 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1417/Oprava 1 (691288) - červenec 2016

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - červenec 2016

Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - červenec 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

695 Kč

ČSN EN ISO 21009-2 (697258) - červenec 2016

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8362-1/změna A1 (703360) - červenec 2016

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 2394 (730031) - červenec 2016 aktuální vydání

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

550 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

550 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

770 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

570 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN EN 16351 (732832) - červenec 2016

Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - červenec 2016 aktuální vydání

Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

340 Kč

ČSN 73 6124-1 (736124) - červenec 2016 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

262 Kč

ČSN EN 14227-15 (736156) - červenec 2016

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16397-1 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 13724/Oprava 1 (760701) - červenec 2016

Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 780 (770051) - červenec 2016 aktuální vydání

Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 137 (800214) - červenec 2016

Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-1 (800847) - červenec 2016

Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva

340 Kč

ČSN EN 16732 (803701) - červenec 2016

Zdrhovadla - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14181 (834780) - červenec 2016 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

590 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - červenec 2016 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku

440 Kč

ČSN EN ISO 17828 (838215) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 17831-1 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17831-2 (838221) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety

190 Kč

ČSN EN ISO 16968/Oprava 1 (838224) - červenec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků

20 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10651-2/změna Z1 (852103) - červenec 2016

Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

Změna byla zrušena k 30. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 85 2762 (852762) - červenec 2016 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

340 Kč

ČSN EN ISO 1135-5 (856205) - červenec 2016

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Transfuzní soupravy pro jedno použití s tlakovým infuzním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13017/změna A1 (856356) - červenec 2016

Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 143 V1.2.1 (870013) - červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz zařízení využívajících volná místa mezi TV kanály (WSD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 144 V1.1.1 (870014) - červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Provoz kognitivního rádiového systému (CRS) umožněný využíváním rádiového spektra na základě informací získaných z databází určení geografické polohy (GLDB) - Parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými GLDB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 145 V1.2.1 (870015) - červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání volných míst mezi TV kanály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.2.1 (870016) - červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 387 V1.1.1 (870017) - červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Signalizační protokoly a výměna informací pro koordinované využívání volných míst mezi TV kanály - Rozhraní mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.1 (872001) - červenec 2016

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1 (872001) - červenec 2016

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 225 V1.5.1 (875020) - červenec 2016

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VHF pro záchranná plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-1 V1.4.1 (875042) - červenec 2016

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Obecný návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 (875068) - červenec 2016

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 025 V2.1.1 (875090) - červenec 2016

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 178 V2.1.1 (875096) - červenec 2016

Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 466 V1.2.1 (875105) - červenec 2016

Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V7.1.1 (875111) - červenec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V7.1.1 (875111) - červenec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 054-1 V1.2.1 (875116) - červenec 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 (875149) - červenec 2016

Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 203 V2.1.1 (875172) - červenec 2016

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 568 (942005) - červenec 2016 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - červenec 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19109 (979828) - červenec 2016 aktuální vydání

Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč