ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000) Aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62282 popisuje, jak měřit funkčnost stabilních napájecích systémů na palivové články pro bytové, komerční, zemědělské a průmyslové aplikace.
Tato norma popisuje pouze typ zkoušek a jejich zkušební metody. V této normě nejsou požadovány ani identifikovány žádné rutinní testy a nejsou stanoveny výkonnostní cíle.
Jsou uvažovány dále uvedené typy palivových článků:
- alkalické palivové články (AFC);
- palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC);
- polymerové elektrolytické palivové články (PEFC);
- palivové články s tekutým uhličitanem (MCFC);
- palivové články s pevnými oxidy (SOFC).
Tato část IEC 62282 pokrývá provozní hlediska a hlediska životního prostředí, týkající se funkce stabilních napájecích systémů na palivové články. Zkušební metody platí pro:
- výkon za stanovených provozních a přechodových podmínek;
- elektrickou a tepelnou účinnost za stanovených provozních podmínek;
- charakteristiky vlivu na životní prostředí; např. emise plynů, hluku apod. za stanovených provozních a přechodových podmínek.
Tato norma nepokrývá elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Tato norma se nevztahuje na malé stabilní napájecí systémy na palivové články s elektrickým výkonem do 10 kW, které jsou předmětem IEC 62282-3-201.
Napájecí systémy na palivové články mohou mít rozdílné podsystémy v závislosti na typech palivových článků a aplikacích, a mají rozdílné toky materiálů a energie do a ze systému. Byl však definován společný diagram a hranice systému, pro hodnocení napájecích systémů na palivové články.
Pro stanovení zkušebního rozhraní napájecího systému na palivové články se uvažují dále uvedené podmínky.
- všechny systémy pro regeneraci energie jsou zahrnuty do zkušebního rozhraní;
- všechny druhy zařízení pro uskladňování elektrické energie jsou uvažovány mimo zkušebního rozhraní;
výpočet výhřevnosti vstupujícího paliva (jako je zemní plyn, propan nebo čistý vodík, apod.) je založen na podmínkách paliva na hranici napájecího systému na palivové články

Označení ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Katalogové číslo 500274
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135002740
Tato norma nahradila ČSN EN 62282-3-200 (336000) z července 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

foo