ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)

Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-5-100 Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62282 stanoví požadavky pro konstrukci, označování a zkoušky pro přemístitelné systémy na palivové články. Tyto systémy s palivovými články jsou přemístitelné a nejsou upevněny nebo jinak zajištěny na určitém místě. Účelem přemístitelných napájecích systémů na palivové články je výroba elektrické energie.
Tato norma platí pro AC a DC přemístitelné napájecí systémy na palivové články se jmenovitým výstupním napětím nejvýše AC 600 V nebo DC 850 V pro vnitřní a venkovní použití. Tyto přemístitelné napájecí systémy na palivové články nesmí být použity v prostorech s nebezpečím výbuchu podle definice v IEC 60050-426:2008, 426-03-01, pokud nejsou použitá dodatečná ochranná opatření v souladu s IEC 60079-0 [5].
Tato norma neplatí pro přemístitelné napájecí systémy na palivové články, které jsou:
a) trvale připojeny (pevným vedením) k elektrickému rozvodnému systému;
b) trvale připojeny k pomocnému systému pro dodávku paliva;
c) přenosu výkonu do sítě;
d) jako zdroj energie pro pohony silničních vozidel;
e) určené pro použití na palubě letadel pro dopravu pasažérů.
Palivové články, které zajišťují nabíjení baterií pro hybridní automobily, u kterých baterie zajišťují výkon a energii pro pohon vozidel nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti této normy.
Dále uvedená paliva a palivové produkty jsou v rozsahu platnosti této normy:
- zemní plyn;
- zkapalněné uhlovodíkové plyny, jako je propan a butan;
- kapalné alkoholy, například metanol, etanol;
- benzín;
- motorová nafta;
- petrolej;
- vodík;
- chemické hydridy.
Tato norma nevylučuje použití podobných paliv nebo okysličovadel ze zdrojů jiných než je vzduch, pokud jsou s tím spojená specifická rizika pokryta dodatečnými požadavky.

Označení ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Katalogové číslo 506506
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135065066
Tato norma nahradila ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (336000) z června 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-202 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-202: Napájecí systémy na palivové články pro pohon a pomocné výkonné jednotky - Bezpilotní letadla - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

foo