ČSN EN 62282-6-100 (336000)

Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

Objednat


Cena: 3 040 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro miniaturní napájecí systémy, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které jsou vhodné k nošení nebo snadnému přenášení v ruce, poskytující DC energii, která nepřekračuje 60 V DC a výkon nepřekračuje 240 VA. Pro přenosné napájecí systémy na palivové články, které poskytují výstupní úrovně, které překračují tyto elektrické meze platí ČSN EN 62282-5-1.
Zvenku přístupné obvody se proto považují za bezpečné obvody ze zvláště nízkým napětím (SELV) podle definice v ČSN EN 60950-1:2005 a je-li prokázána shoda s článkem 2.5 ČSN EN 60950-1, rovněž jako obvody s omezenou energií. Miniaturní napájecí systémy nebo jednotky na palivové články, které mají vnitřní obvody, které překračují 60 V DC nebo 240 VA mají být odpovídajícím způsobem ohodnoceny podle samostatných kritérií ČSN EN 60950-1:2005.
Norma platí pro všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky. Stanoví požadavky pro všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky tak, aby byla zajištěna rozumná míra bezpečnosti při normálním použití, rozumně očekávaném špatném použití a převážení těchto zařízení spotřebitelem. Palivové zásobníky, pro které platí tato norma nejsou určeny, aby byly doplňovány spotřebitelem. Palivové zásobníky plněné výrobcem nebo vyškolenými techniky musí splňovat všechny požadavky této normy.
Tyto výrobky nejsou určeny pro použití v nebezpečných prostorech (s nebezpečím výbuchu) podle definice v IEV 426-03-01.
Paliva a technologie, na které se tato norma vztahuje:
a) všechny části této normy, včetně všech příloh, platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky podle definice uvedené výše;
b) kapitoly 1 až 7 této normy platí pro přímé metanolové palivové články, používající jako palivo metanol nebo metanol a vodní roztok. Kapitoly 1 až 7 uvádí specifické požadavky pro přímé metanolové palivové články, používající technologie protonové výměnné membrány. Kapitoly 1 až 7 uvádí rovněž všeobecné požadavky, které platí pro všechny technologie palivových článků a všechna paliva, zahrnutá do příloh A až H.
c) Přílohy A až H platí pro paliva a technologie palivových článků takto:
1) Příloha A platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo kyselinu mravenčí ve vodním roztoku - který obsahuje méně než 85 % (hmotnostních) kyseliny mravenčí. Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků na kyselinu mravenčí.
2) Příloha B platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo plynný vodík - který je obsažen v kovových slitinách absorbujících vodík. Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou.
3) Příloha C platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které mění metanol nebo metanol a vodní roztok pomocí reformátoru na vodíkem obohacený reformovaný metanol - který je pak přímo dodáván do palivového článku nebo svazku palivových článků - jako palivo. Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou.
4) Příloha D platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo metanol nebo metanol a vodní roztok - derivovaný z metanolových klatrátových sloučenin. Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků pro metanol.
5) Příloha E platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo vodík vyráběný z hydroboritanových složek třídy 8 (korozivní). Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. Konstrukce může zahrnovat podsystém pro zpracování paliva, pro derivaci plynného vodíku z hydroboritanových složek paliva;
6) Příloha F platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo vodík vyráběný z hydroboritanových složek třídy 4.3 (reagující s vodou). Tyto systémy a jednotky používají technologie palivových článků s protonovou výměnnou membránou. Konstrukce může zahrnovat podsystém pro zpracování paliva, pro derivaci plynného vodíku z hydroboritanových složek paliva;
7) Příloha G platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo hydroboritanové složky třídy 8 (korozivní). Tyto systémy a jednotky používají přímé technologie palivových článků pro hydroboritan;
8) Příloha H platí pro miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které používají jako palivo butan a butan/propanovou směs - která obsahuje nejméně 75 % (hmotnostních) butanu. Tyto systémy a jednotky používají technologii palivových článků na pevné oxidy.
Požadavky této normy nemají bránit inovacím. Výrobce může uvažovat s palivy, materiály, návrhem nebo konstrukcí, která není zvlášť uvedena v této normě. Tyto alternativy mají být ohodnoceny s ohledem na jejich schopnost dosáhnout úrovně bezpečnosti ekvivalentní, jaká je předepsána v této normě;
Je jasné, že všechny miniaturní napájecí systémy na palivové články, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky musí splňovat platné národní nebo místní požadavky, včetně těch (a dalších), které se týkají dopravy, zabezpečení před dětmi a skladování, kde je to nutné.

Označení ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Katalogové číslo 87223
Cena 2 600 Kč2600
Datum schválení 1. 12. 2010
Datum účinnosti 1. 1. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 396 stran formátu A4
EAN kód 8590963872230
Změny a opravy A1 7.13t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-202 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-202: Napájecí systémy na palivové články pro pohon a pomocné výkonné jednotky - Bezpilotní letadla - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

foo