ČSN EN 62282-4-101 (336000)

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-101 Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

IEC 62282-4 pojednává o takových aspektech jako je bezpečnost, funkční vlastnosti a zaměnitelnost napájecích systémů na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních vozidel a pomocné hnací jednotky (APU). Mimo výše uvedené aspekty se tato norma IEC 62282-4-101 zaměřuje na bezpečnost průmyslových elektrických vozíků s napájecím systémem na palivové články, protože tato aplikace je ve světě naléhavě žádána. Budoucí normy části 4 tohoto souboru budou pojednávat o dalších aplikacích týkajících se této skupiny vozidel jiných než jsou silniční vozidla a pomocné hnací jednotky (APU).
Tato část IEC 62282-4-101 obsahuje bezpečnostní požadavky pro napájecí systémy na palivové články určené pro použití na elektricky napájených průmyslových vozících.
Tato norma je omezena na elektricky napájené průmyslové vozíky a je použitelná pro zařízení pro manipulaci s materiálem, např. vysokozdvižné vozíky.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na plynné vodíkové palivo a přímé metanolové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky.
Do rozsahu platnosti této normy spadají dále uvedená paliva:
- plynný vodík;
- methanol.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na stejnosměrné napětí, se jmenovitým výstupním napětím do 150 V DC pro vnitřní a venkovní použití.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články, jejichž kontejner se zásobou paliva je trvale uchycen buďto k průmyslovému vozíku nebo napájecímu systému na palivové články.
Tato norma nezahrnuje dále uvedené případy:
- odnímatelné typy zásobníků paliva;
- hybridní vozíky, které obsahují spalovací motor;
- napájecí systémy na palivové články vybavené reformátorem;
- napájecí systémy na palivové články určené pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu;
- systém skladování paliva pro kapalný vodík.

Označení ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Katalogové číslo 97121
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963971216
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

ČSN EN 62282-3-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000)
Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie