ČSN EN 62282-4-101 (336000)

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

ČSN EN 62282-4-101 Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 582 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 15. 9. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

IEC 62282-4 pojednává o takových aspektech jako je bezpečnost, funkční vlastnosti a zaměnitelnost napájecích systémů na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních vozidel a pomocné hnací jednotky (APU). Mimo výše uvedené aspekty se tato norma IEC 62282-4-101 zaměřuje na bezpečnost průmyslových elektrických vozíků s napájecím systémem na palivové články, protože tato aplikace je ve světě naléhavě žádána. Budoucí normy části 4 tohoto souboru budou pojednávat o dalších aplikacích týkajících se této skupiny vozidel jiných než jsou silniční vozidla a pomocné hnací jednotky (APU).
Tato část IEC 62282-4-101 obsahuje bezpečnostní požadavky pro napájecí systémy na palivové články určené pro použití na elektricky napájených průmyslových vozících.
Tato norma je omezena na elektricky napájené průmyslové vozíky a je použitelná pro zařízení pro manipulaci s materiálem, např. vysokozdvižné vozíky.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na plynné vodíkové palivo a přímé metanolové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky.
Do rozsahu platnosti této normy spadají dále uvedená paliva:
- plynný vodík;
- methanol.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na stejnosměrné napětí, se jmenovitým výstupním napětím do 150 V DC pro vnitřní a venkovní použití.
Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články, jejichž kontejner se zásobou paliva je trvale uchycen buďto k průmyslovému vozíku nebo napájecímu systému na palivové články.
Tato norma nezahrnuje dále uvedené případy:
- odnímatelné typy zásobníků paliva;
- hybridní vozíky, které obsahují spalovací motor;
- napájecí systémy na palivové články vybavené reformátorem;
- napájecí systémy na palivové články určené pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu;
- systém skladování paliva pro kapalný vodík.

Označení ČSN EN 62282-4-101 (336000)
Katalogové číslo 97121
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963971216
Změny a opravy Z1 2.23t
Norma je platná do 15. 9. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

ČSN EN 62282-3-300 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

ČSN EN 62282-4-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN 62282-6-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-4-102 ed. 2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000)
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000)
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000)
Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000)
Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000)
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti

foo