ČSN EN 15947-5 (668300) Aktuální vydání

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

ČSN EN 15947-5 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 380 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkční vlastnosti a prvotní nebo skupinové balení výrobků zábavní pyrotechniky. Norma platí pro výrobky zábavní pyrotechniky kategorie F1, F2 a F3 podle EN 15947-2:2015. Tato evropská norma neplatí pro výrobky obsahující detonující výbušniny, vyjma černého prachu nebo zábleskové slože. Tato evropská norma neplatí pro výrobky obsahující pyrotechnickou slož, jejíž součástí je některá z těchto látek: arzen nebo sloučeniny arzenu, hexachlorbenzen, směsi obsahující hmotnostní podíl chlorečnanů větší než 80 %, směsi chlorečnanů s kovy, směsi chlorečnanů s červeným fosforem (vyjma použití ve vánočních petardách, party petardách nebo práskacích provázcích), směsi chlorečnanů s hexakyanoželeznatanem draselným, směsi chlorečnanů se sírou (tyto směsi jsou dovoleny pouze pro třecí hlavičky), směsi chlorečnanů se sulfidy, olovo nebo sloučeniny olova, sloučeniny rtuti, bílý fosfor, pikráty nebo kyselina pikrová, chlorečnan draselný s hmotnostním podílem bromičnanů větším než 0,15 %, síra, jejíž kyselost, vyjádřená jako hmotnostní podíl kyseliny sírové, je větší než 0,002 %, zirkon s velikostí zrn menší než 40 µm.

Označení ČSN EN 15947-5 (668300)
Katalogové číslo 500295
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135002955
Změny a opravy Oprava 1 5.17t, Oprava 2 8.17t
Tato norma nahradila ČSN EN 15947-5 (668300) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15947-1 (668300)
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie

ČSN EN 15947-2 (668300)
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky

ČSN EN 15947-3 (668300)
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování

ČSN EN 15947-4 (668300)
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení