ČSN EN ISO 17632 (055501) Zrušená norma

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky pro klasifikaci plněných elektrod pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování s nejmenší mezí kluzu do 500 MPa nebo nejmenší pevností v tahu do 570 MPa. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny.
Norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci využívající systém založený na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo využívající systém založený na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu.

Označení ČSN EN ISO 17632 (055501)
Katalogové číslo 99810
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963998107
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 17632 (055501)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17632 (055501) z listopadu 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)