ČSN EN ISO 12217-2 (320233) Zrušená norma

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

ČSN EN ISO 12217-2 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 12217 určuje metody pro vyhodnocení stability a plovatelnosti neporušených (tj. nepoškozených) plavidel. Jsou zahrnuty také charakteristiky plovatelnosti plavidel náchylných k zaplavení.
Vyhodnocení stability a plovatelnosti pomocí této části ISO 12217 umožňuje zařazení plavidel do konstrukční kategorie (A, B, C nebo D) odpovídající jejich konstrukci a maximálnímu zatížení.
Tato část ISO 12217 je principiálně použitelná pro plavidla primárně poháněná plachtami (i když jsou vybavena pomocným motorem) o délce trupu od 6 m do 24 m včetně. Nicméně lze normu použít také pro plavidla o délce trupu do 6 m, jestliže se jedná buď o obyvatelná vícetrupá plavidla, nebo o plavidla, která nedosahují požadované konstrukční kategorie určené v ISO 12217-3, a která jsou vybavena palubou a mají rychleodvodnitelné recesy splňující ISO 11812.
V souvislosti s obyvatelnými vícetrupými plavidly tato část ISO 12217 obsahuje posouzení náchylnosti k obrácení, stanovení realizovatelných způsobů nouzového úniku a požadavků na plovatelnost v obrácené poloze.

Označení ČSN EN ISO 12217-2 (320233)
Katalogové číslo 500347
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135003471
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 12217-2 (320233)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12217-2 (320233) z října 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12217-1 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

ČSN EN ISO 12217-3 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m