ČSN EN ISO 19353 (833251) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika.
Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Opatření berou v úvahu zamýšlené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití stroje.
Poskytuje pokyny k uvážení při snižování rizika požárů strojního zařízení na přijatelnou úroveň prostřednictvím konstrukce stroje, posouzením rizika a pokynů obsluze.
Tato mezinárodní norma není použitelná na
- pojízdné strojní zařízení,
- strojní zařízení konstruované s řízenými spalovacími procesy (např. spalovací motory, pece), pokud tyto procesy mohou představovat zdroj vzniku požáru v jiných částech strojního zařízení nebo vně tohoto zařízení,
- strojní zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu a v prevenci a ochraně proti výbuchu a
- systémy detekce a systémy hašení, které jsou integrovány v budovách s požárním bezpečnostním systémem.
Norma není rovněž použitelná pro strojní zařízení nebo komponenty strojního zařízení vyrobené před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 19353 (833251)
Katalogové číslo 503207
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135032075
Norma byla zrušena k 1. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 19353 (833251)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19353 (833251) z července 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)