ČSN EN ISO 19353 (833251) Nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika.
Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Opatření berou v úvahu zamýšlené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití stroje.
Poskytuje pokyny k uvážení při snižování rizika požárů strojního zařízení na přijatelnou úroveň prostřednictvím konstrukce stroje, posouzením rizika a pokynů obsluze.
Tento dokument není použitelný na:
- pojízdné strojní zařízení;
- strojní zařízení konstruované s řízenými spalovacími procesy (např. spalovací motory, pece), pokud tyto procesy mohou představovat zdroj vzniku požáru v jiných částech strojního zařízení nebo vně tohoto zařízení;
- strojní zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu a v prevenci a ochraně proti výbuchu; a
- systémy detekce a systémy hašení, které jsou integrovány v budovách s požárním bezpečnostním systémem.
Norma není rovněž použitelná pro strojní zařízení nebo komponenty strojního zařízení vyrobené před datem jejího vydání.

Označení ČSN EN ISO 19353 (833251)
Katalogové číslo 509405
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2020
Datum účinnosti 1. 8. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135094059
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19353 (833251) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)