TNI CEN/TR 13387-1 (943465) Zrušená norma

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva obsahuje obecné principy bezpečnosti a pokyny pro stanovení bezpečnosti, které odborníci doporučují používat při tvorbě normy.
Obsahuje také přílohu A se souborem dostupných antropometrických údajů a podrobností o schopnostech dětí od narození do věku 48 měsíců.
Obecné principy bezpečnosti uvedené v této části vycházejí z principu, že výrobky pro péči o dítě by měly být navrženy tak, aby byly bezpečné.
Děti se speciálními potřebami nebyly vzaty v úvahu při tvorbě těchto směrnic. ISO/IEC Guide 71 by měl být konzultován, aby se zjistily jakékoli další požadavky na řešení nebezpečí a rizik spojených s dětmi se speciálními potřebami.
Tyto směrnice nezahrnují všechny typy nebezpečí a rizik, jako je nevhodné použití výrobků, nedostatečný do-hled nad dětmi a výrobky používané v jiném prostředí než domácím.
Je třeba upozornit na to, že je důležité zajistit, aby byla plně řešena všechna další potenciální rizika související s výrobkem například hygiena, účinky elektrické energie atd., kde se smí použít jiné bezpečnostní normy.

Označení TNI CEN/TR 13387-1 (943465)
Katalogové číslo 500161
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135001613
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena TNI CEN/TR 13387-1 (943465)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 13387-2 (943465)
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí

TNI CEN/TR 13387-3 (943465)
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

TNI CEN/TR 13387-4 (943465)
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí

TNI CEN/TR 13387-5 (943465)
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku