ČSN (normy i změny) ze září 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 10628-1 (013010) - září 2015

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat

230 Kč

ČSN EN 61082-1 ed. 2/změna Z1 (013780) - září 2015

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

Změna byla zrušena k 2. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780) - září 2015

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

790 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7441 (038112) - září 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16623 (038242) - září 2015

Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13953 (078463) - září 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

340 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - září 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 15957 (125007) - září 2015

Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13774/Oprava 1 (136110) - září 2015

Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení

20 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62026-3/změna Z1 (183060) - září 2015

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

Změna byla zrušena k 26. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 4064-3 (257811) - září 2015 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

590 Kč

ČSN EN ISO 4064-4 (257811) - září 2015 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16185-1 (284022) - září 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16601-00-01 (310501) - září 2015

Kosmické systémy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16601-10 (310501) - září 2015

Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-08 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení vysoce spolehlivých elektrických spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-09 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-13 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-50 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-53 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 16603-50-53 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-70 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-70-01 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-70-11 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-70-31 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 4674-002 (311779) - září 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 002: Všeobecně a přehled norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-003 (311813) - září 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-008 (311813) - září 2015 aktuální vydání

Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611) - září 2015 aktuální vydání

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

590 Kč

ČSN EN 60092-507/změna Z1 (326611) - září 2015

Elektrické instalace na plavidlech - Část 507: Výletní lodě

Změna byla zrušena k 30. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(705)/změna A1 (330050) - září 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

65 Kč

ČSN IEC 60050-426/změna A1 (330050) - září 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

65 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3/změna A1 (330122) - září 2015

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

125 Kč

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2/Oprava 1 (332000) - září 2015

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

20 Kč

ČSN EN 50491-2/změna A1 (332151) - září 2015

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60079-10-2/změna Z1 (332320) - září 2015

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

Změna byla zrušena k 20. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60909-3 ed. 2/Oprava 1 (333022) - září 2015

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

20 Kč

ČSN EN 55016-1-6 (334210) - září 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 500 Kč

ČSN EN 50133-2-1/změna Z1 (334593) - září 2015

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty

Změna byla zrušena k 11. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60839-11-1/Oprava 1 (334593) - září 2015

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty

20 Kč

34 Elektrotechnika

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - září 2015

Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - září 2015

Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50299-1 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky

230 Kč

ČSN EN 50299-2 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu

230 Kč

ČSN EN 50299/změna Z1 (351142) - září 2015

Montážní uspořádání olejem plněného připojení kabelu pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Uₘ od 72,5 kV do 550 kV

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62026-3 ed. 2 (354105) - září 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.20t, A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 090 Kč

ČSN EN 61557-16 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení

340 Kč

ČSN EN 61557-8 ed. 2/změna Z1 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

Změna byla zrušena k 15. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-8 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t

460 Kč

ČSN EN 61557-9 ed. 2/změna Z1 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

Změna byla zrušena k 15. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61557-9 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107) - září 2015 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

350 Kč

ČSN EN 61439-5/změna Z1 (357107) - září 2015

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

Změna byla zrušena k 29. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140402 ed. 2 (358174) - září 2015 aktuální vydání

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN EN 140402-801 ed. 2 (358174) - září 2015 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,5; 1; 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 140402-801/změna Z1 (358174) - září 2015

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,5; 1; 2

Změna byla zrušena k 15. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140402/změna Z1 (358174) - září 2015

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna byla zrušena k 15. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60115-2 (358190) - září 2015

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace: Vývodové neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 140100 ed. 2/změna Z1 (358199) - září 2015

Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory

Změna byla zrušena k 15. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62813 (358294) - září 2015

Lithium-iontové kondenzátory pro užití v elektrických a elektronických zařízeních - Zkušební metody elektrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62047-16 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 16: Metody zkoušení pro stanovení zbytkového pnutí vrstev MEMS - Metody zakřivení desky a ohyb konzolového nosníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62047-17 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-5-5/změna A1 (358797) - září 2015

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

190 Kč

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z6 (359223) - září 2015

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-21 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

930 Kč

ČSN EN 60794-3-10 ed. 2/změna Z1 (359223) - září 2015

Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a zavěšení nad zemí

Změna byla zrušena k 12. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3-10 ed. 3 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země nebo zavěšení nad zemí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-2-4 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-4: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na neúhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-2-5 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4/Oprava 1 (359270) - září 2015

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61290-1-3 ed. 2/změna Z1 (359271) - září 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 (359271) - září 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60810 ed. 2/změna Z1 (360181) - září 2015

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60810 ed. 3 (360181) - září 2015

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.17t, Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

852 Kč

ČSN EN 60598-2-20 ed. 2/změna Z1 (360600) - září 2015

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

Změna byla zrušena k 30. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600) - září 2015

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 62776 (360701) - září 2015

Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60704-2-14/změna A11 (361008) - září 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

125 Kč

ČSN EN 50615 (361050) - září 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

230 Kč

ČSN EN 62620 (364362) - září 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50548/změna A2 (364627) - září 2015

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

340 Kč

ČSN EN 61331-1/změna Z1 (364731) - září 2015

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

230 Kč

ČSN EN 61331-2/změna Z1 (364731) - září 2015

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Ochranná skla

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

340 Kč

ČSN EN 61331-3/změna Z1 (364731) - září 2015

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy a ochranné prostředky pro gonády

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60065 ed. 2 (367000) - září 2015

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 8.17t, A11 10.17t, Z2 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

1 587 Kč

ČSN EN 60065/změna Z1 (367000) - září 2015

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61996-1 ed. 2/Oprava 1 (367841) - září 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62388 ed. 2/Oprava 1 (367849) - září 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62320-3 (367853) - září 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 3: Stanice opakovače - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50625-2-1 (369082) - září 2015

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

340 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50270 ed. 2/změna Z1 (378360) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50270 ed. 3 (378360) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

360 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6141 (385551) - září 2015 aktuální vydání

Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - září 2015 aktuální vydání

Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 5527 (461002) - září 2015

Obiloviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 17715 (461505) - září 2015

Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17718 (461506) - září 2015

Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5530-1 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5530-2 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-15 (500371) - září 2015

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-16 (500371) - září 2015

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 16: Stanovení optických vlastností - Neprůhlednost (papírová podložka) - Difuzní metoda odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-9 (500371) - září 2015 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 1629 (620004) - září 2015 aktuální vydání

Kaučuky a latexy - Nomenklatura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22007-6 (640142) - září 2015

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - září 2015

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19069-1 (643051) - září 2015

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 3501 (643113) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3503 (643114) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - září 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - září 2015

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 13954 (646479) - září 2015

Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti odlupováním u polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav o jmenovitém vnějším průměru větším nebo rovném 90 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 9854-1 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Obecná metoda zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 9854-2 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 2: Podmínky zkoušky pro trubky z různých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15755-1 (701095) - září 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891) - září 2015 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN EN 12326-1/změna Z2 (721891) - září 2015

Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku

Změna byla zrušena k 31. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15743 +A1 (722120) - září 2015 aktuální vydání

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 15743/změna Z1 (722120) - září 2015

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 31. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 16627 (730904) - září 2015

Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1999-1-1/Oprava 2 (731501) - září 2015

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

20 Kč

ČSN EN 1999-1-1/změna A2 (731501) - září 2015

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

230 Kč

ČSN EN 14471/změna Z1 (734215) - září 2015

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 16717 (735991) - září 2015

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16273 (736357) - září 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice

350 Kč

ČSN EN 16494 (736450) - září 2015

Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS

230 Kč

ČSN EN 1793-4 (737060) - září 2015

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

350 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6101 (746101) - září 2015 aktuální vydání

Dřevěná okna - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN EN 16153 +A1 (747722) - září 2015 aktuální vydání

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 16153/změna Z1 (747722) - září 2015

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14509 ed. 2 (747725) - září 2015 aktuální vydání

Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace

945 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13194 (755829) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová

340 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

340 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

340 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1018 +A1 (755891) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15030 +A1 (755892) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

76 Služby

TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015

Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 14931 (792310) - září 2015 aktuální vydání

Usně - Pokyny pro výběr usní na oděvy (kromě kožešin)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17228 (793854) - září 2015 aktuální vydání

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17070 (793888) - září 2015 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu a izomerů tetrachlorfenolu, trichlorfenolu, dichlorfenolu a monochlorfenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14533 (800870) - září 2015 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14997 (838041) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH

440 Kč

ČSN EN 14429 (838042) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1865-3 +A1 (842111) - září 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13718-2 (842120) - září 2015

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - září 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky

230 Kč

ČSN EN 16442 (855259) - září 2015

Skříň s řízeným prostředím pro skladování dezinfikovaných termolabilních endoskopů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 119-6 V1.1.1 (872002) - září 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 6: Technické požadavky na harmonizované stojany a skříně s rozšířenými vlastnostmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 119-7 V1.1.1 (872002) - září 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 7: Technické požadavky na rámy v harmonizovaných stojanech a skříních s rozšířenými vlastnostmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 (872014) - září 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 (874604) - září 2015

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 (875026) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 (875026) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-1 V2.1.1 (875121) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 208-2 V2.1.1 (875121) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 649 V2.3.1 (875532) - září 2015

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 14468-1 (940519) - září 2015 aktuální vydání

Stolní tenis - Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14468-2 (940519) - září 2015 aktuální vydání

Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč

TNI CEN/TR 16411 (943460) - září 2015 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014

440 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - září 2015 aktuální vydání

Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty

340 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data

230 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data

340 Kč