ČSN EN ISO 4064-4 (257811) Aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-4 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN ISO 4064 platí pro vodoměry používané k měření objemu studené pitné vody a teplé vody protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje integrovaný objem.
Tato část ČSN EN ISO 4064 specifikuje technické vlastnosti a požadavky na tlakovou ztrátu pro měřidla pro studenou pitnou vodu a teplou vodu. Platí pro vodoměry, které mohou odolat:
a) maximálnímu dovolenému tlaku (MAP) rovnému alespoň 1 MPa1) [0,6 MPa pro měřidla k použití se jmenovitými průměry potrubí (DN) >= 500 mm];
b) maximální dovolené teplotě (MAT) pro vodoměry pro studenou pitnou 30 °C;
c) maximální dovolené teplotě (MAT) pro vodoměry pro teplou vodu až do 180 °C v závislosti na teplotní třídě.
Kromě vodoměrů na mechanickém principu tato část ČSN EN ISO 4064 také platí pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření objemu proteklé teplé vody a studené pitné vody. Platí také pro pomocná elektronická zařízení. Jako pravidlo pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměrů.

Označení ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Katalogové číslo 97565
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963975658
Tato norma nahradila ČSN EN 14154-1 +A2 (257811) z prosince 2011
ČSN EN ISO 4064-4 (257811) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci