ČSN EN 16185-2 (284022) Zrušená norma

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 16185-2 Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a kritéria přejímky brzdového systému pro použití na vlacích s tepelnými a elektrickými motory, které jsou dále v dokumentu označené EMU/DMU, provozovaných na síti tratí evropského konvenčního železničního systému.
Tato evropská norma platí pro:
- všechna vozidla nové konstrukce vlaků s tepelnými a elektrickými motory;
- všechna vozidla EMU/DMU po generální opravě, pokud tato oprava zahrnuje rekonstrukci nebo rozsáhlou úpravu brzdového systému dotyčných vozidel.
Tato evropská norma nepokrývá:
- vlaky tažené lokomotivami, specifikované v EN 14198;
- kolejová vozidla hromadné dopravy, specifikovaná v EN 13452 (soubor);
- vysokorychlostní vlaky provozované s rychlostí vyšší než 200 km/h, specifikované v EN 15734-1, a jejich zkoušky specifikované v EN 15734-2.
Požadavky na funkční zkoušky uvedené v této evropské normě vycházejí z předpokladu, že vozidla jsou vybavena brzdovým systémem s architekturou definovanou v EN 16185-1.
Brzdicí účinek zjištěný zkouškami definovanými v této evropské normě lze využít při posuzování shody s požadovaným brzdicím účinkem definovaným v EN 16185-1.

Označení ČSN EN 16185-2 (284022)
Katalogové číslo 98005
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963980058
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena ČSN EN 16185-2 +A1 (284022)
Tato norma nahradila ČSN EN 16185-2 (284022) z července 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16185-1 +A1 (284022)
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022)
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody