ČSN (normy i změny) z ledna 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 31010 (010352) - leden 2011

Management rizik - Techniky posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 8.20t

Norma bude zrušena k 18. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN ISO 286-2 (014201) - leden 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

570 Kč

ČSN EN ISO 25178-601 (014451) - leden 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

230 Kč

ČSN ISO 17267 (018283) - leden 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační systémy - Aplikační programovací rozhraní (API)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN ISO 24534-1 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-2 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 24534-4 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011

Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5173/Oprava 1 (051124) - leden 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

20 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 13203-3 (061430) - leden 2011

Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 257 (061804) - leden 2011 aktuální vydání

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8304 (078304) - leden 2011 aktuální vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.15t, Oprava 1 11.17t

392 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 13349 (122001) - leden 2011 aktuální vydání

Ventilátory - Terminologie a kategorizace

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 10497 (133006) - leden 2011 aktuální vydání

Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

230 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - leden 2011 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN EN 61508-1/změna Z1 (180301) - leden 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61508-3/změna Z1 (180301) - leden 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61508-5/změna Z1 (180301) - leden 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61508-6/změna Z1 (180301) - leden 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301) - leden 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 61508-7/změna Z1 (180301) - leden 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15878 (269638) - leden 2011

Ocelové statické skladovací systémy - Termíny a definice

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-21/Oprava 1 (274003) - leden 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10567 (277002) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 7135 (277450) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Metody zkoušení motorů - Čistý výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0337/Oprava 1 (280337) - leden 2011

Obrysy pro tramvajová vozidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 17386 (300635) - leden 2011 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-53 (345791) - leden 2011

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky

230 Kč

ČSN IEC 68-2-50/změna Z2 (345791) - leden 2011

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/AFc: Kombinované zkoušky chlad/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-51/změna Z2 (345791) - leden 2011

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/BFc: Kombinované zkoušky suché teplo/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-53/změna Z1 (345791) - leden 2011

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro zkoušky Z/AFc a Z/BFc: Kombinované zkoušky teplotou (chlad a suché teplo) a vibracemi (sinusovými)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50397-3 (347620) - leden 2011

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000) - leden 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

230 Kč

ČSN EN 60034-18-1/změna Z1 (350000) - leden 2011

Točivé elektrické stroje. Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů. Oddíl 1: Všeobecné návody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - leden 2011

Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

340 Kč

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530) - leden 2011 aktuální vydání

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

770 Kč

ČSN EN 60146-1-1/změna Z2 (351530) - leden 2011

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-2 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-2/změna Z1 (354620) - leden 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-3/změna Z1 (354620) - leden 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-4 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-4/změna Z1 (354620) - leden 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-5 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-5/změna Z1 (354620) - leden 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62418 (358772) - leden 2011

Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62077/změna Z1 (359239) - leden 2011

Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61977/změna Z1 (359247) - leden 2011

Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-121-3 (359255) - leden 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61243-3/změna Z1 (359724) - leden 2011

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-109 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 12.18t, A1 12.18t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 3/změna Z1 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 7.15t, A2 4.19t

845 Kč

ČSN EN 60745-2-14/změna A2 (361551) - leden 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-19/změna A1 (361551) - leden 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

125 Kč

ČSN EN 61937-11 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-12 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61162-3/změna A1 (367823) - leden 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61108-3 (367824) - leden 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60268-4 ed. 2/změna Z1 (368305) - leden 2011

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62514 (368612) - leden 2011

Multimediální brána v domácích sítích - Směrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62537 (368616) - leden 2011

Rozhraní pro reproduktory s digitálním vstupním signálem založené na IEC 60958

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd. 4 (369737) - leden 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-2 (378372) - leden 2011

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 26. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 15350 (420508) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15351 (420525) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14938-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15023-3 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15025 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15605 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

440 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 5529 (461022) - leden 2011

Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test

230 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - leden 2011 aktuální vydání

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

230 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - leden 2011 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN 46 2200-3 (462200) - leden 2011 aktuální vydání

Brambory - Část 3: Brambory konzumní rané

125 Kč

ČSN 46 2200-4 (462200) - leden 2011 aktuální vydání

Brambory - Část 4: Brambory konzumní pozdní

125 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - leden 2011 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1014-1 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu

190 Kč

ČSN EN 1014-2 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy

190 Kč

ČSN EN 1014-3 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu

230 Kč

ČSN EN 1014-4 (490603) - leden 2011 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu

190 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - leden 2011 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

230 Kč

ČSN EN 131-2/změna Z1 (493830) - leden 2011

Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14975 +A1 (493840) - leden 2011 aktuální vydání

Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13885 +A1 (513030) - leden 2011 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13534 +A1 (513040) - leden 2011 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 13570 +A1 (513060) - leden 2011 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 12984 +A1 (513070) - leden 2011 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč

ČSN 56 0186-12 (560186) - leden 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

125 Kč

ČSN 56 0187-1 (560187) - leden 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu

350 Kč

ČSN ISO 22006 (569614) - leden 2011

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2008 na rostlinnou výrobu

770 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 661 (588753) - leden 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 8894-1 (726047) - leden 2011

Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)

340 Kč

ČSN EN 15599-1 (727236) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 15600-1 (727237) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení

190 Kč

ČSN EN 1007-7 (727565) - leden 2011

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 15365 (727589) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990/Oprava 4 (730002) - leden 2011

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

20 Kč

ČSN EN 1991-1-4/Oprava 3 (730035) - leden 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

20 Kč

ČSN EN 1991-4/Oprava 1 (730035) - leden 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

36 Kč

ČSN ISO 12494/Oprava 1 (730035) - leden 2011

Zatížení konstrukcí námrazou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1998-2/Oprava 1 (730036) - leden 2011

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

20 Kč

ČSN EN 1998-3/Oprava 1 (730036) - leden 2011

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

20 Kč

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12354-5/Oprava 1 (730512) - leden 2011

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 10052/změna A1 (730541) - leden 2011

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

65 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - leden 2011 aktuální vydání

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

550 Kč

ČSN 73 0580-1/změna Z1 (730580) - leden 2011

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

32 Kč

ČSN EN 1994-1-1/změna Z2 (731470) - leden 2011

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

65 Kč

ČSN 73 6186 (736186) - leden 2011

Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ

190 Kč

ČSN EN 1991-2/Oprava 1 (736203) - leden 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 805/změna Z1 (755011) - leden 2011

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

125 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011

Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

350 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-D01 (800166) - leden 2011 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1938 (832456) - leden 2011 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 354 (832621) - leden 2011 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.13t

250 Kč

ČSN EN ISO 12402-2/změna A1 (832865) - leden 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN ISO 12402-3/změna A1 (832865) - leden 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN ISO 12402-4/změna A1 (832865) - leden 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN ISO 12402-5/změna A1 (832865) - leden 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN ISO 12402-6/změna A1 (832865) - leden 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 530 (832900) - leden 2011 aktuální vydání

Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 894-4 (833585) - leden 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12199 (917872) - leden 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny

190 Kč