ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301) Aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem poskytuje informace nutné pro základní koncepty rizika a vztahu rizika k integritě bezpečnosti (viz příloha A); několik metod, které umožní určit úrovně integrity bezpečnosti E/E/EP systémů se vztahen k bezpečnosti (viz přílohy C, D, E, F a G). Vybraná metoda bude záviset na oblasti použití a zva-žovaných zvláštních okolnostech. Přílohy C, D, E, F a G ilustrují kvantitativní a kvalitativní přístupy a byly zjednodušeny, aby ilustrovaly zásadní principy. Tyto přílohy byly zahrnuty, aby ilustrovaly základní principy řady metod, ale nejsou celkovým výčtem. Úmysly použít metody uvedené v těchto přílohách musí vzít v úvahu citovaný zdrojový materiál.

Označení ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301)
Katalogové číslo 87389
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963873893
Tato norma nahradila ČSN EN 61508-5 (180301) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61508-2 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností

ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software

ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření