ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301) Aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem obsahuje informace a metodické pokyny pro ČSN EN 61508-2 ed. 2 a ČSN EN 61508-3 ed. 2. Příloha A uvádí stručný přehled požadavků ČSN EN 61508-2 ed. 2 a ČSN EN 61508 3 ed. 2 a předkládá praktické kroky pro jejich používání. Příloha B uvádí příklad pracovního postupu pro výpočet pravděpodobnosti selhání hardwaru a je třeba ji používat spolu s 7.4.3 a přílohou C ČSN EN 61508-2 ed. 2 a přílohou D. Příloha C uvádí pracovní příklad kalkulace diagnostického pokrytí a je třeba ji používat spolu s přílohou C ČSN EN 61508-2 ed. 2. Příloha D uvádí metodiku kvantifikace vlivu poruch se společnou příčinou souvisejících s hardwarem na pravděpodobnost poruchy. Příloha E uvádí pracovní příklady použití tabulek integrity softwarové bezpečnosti blíže určených v ČSN EN 61508-3 ed. 2, příloze A, pro úrovně integrity bezpečnosti 2 a 3.

Označení ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301)
Katalogové číslo 87391
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963873916
Tato norma nahradila ČSN EN 61508-6 (180301) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61508-2 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností

ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software

ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti

ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření