ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301) Aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se použije na jakýkoliv software tvořící část systému vztahujícího se k bezpečnosti nebo na vývoj bezpečnostního systému v rozsahu ČSN EN 61508-1 a ČSN EN 61508-2. Poskytuje specifické požadavky použitelné k podpoře nástrojů používaných pro vývoj a utváří bezpečnostní systém v rozsahu ČSN EN 61508-1 a ČSN EN 61508-2. Vyžaduje specifikaci požadavků na bezpečnostní funkce a schopnosti, Stanovuje požadavky na fáze životnosti a aktivity, nutné pro vývoj a návrh softwaru se vztahem k bezpečnosti. Tyto požadavky zahrnují použití opatření a technik, které jsou odstupňovány podle systémových schopností, k zabránění a řízení poruch a selhání v softwaru. Poskytuje požadavky na informace ve vztahu k softwarovým aspektům systému validace bezpečnosti poskytované organizacím provádějícím integraci systému E/E/EP. Poskytuje požadavky pro přípravu informací a postupů týkající se softwaru, které uživatel potřebuje pro obsluhu a údržbu systémů se vztahem k bezpečnosti E/E/PE.

Označení ČSN EN 61508-3 ed. 2 (180301)
Katalogové číslo 87387
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963873879
Tato norma nahradila ČSN EN 61508-3 (180301) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61508-2 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností

ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

ČSN EN 61508-5 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti

ČSN EN 61508-6 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

ČSN EN 61508-7 ed. 2 (180301)
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření