ČSN P CEN/TS 13714 (758080)

Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování

ČSN P CEN/TS 13714 Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace se zabývá produkcí a kontrolou kalu ve vztahu ke vstupům a úpravě kalu a uvádí strategické hodnocení možností opětovného využití, recyklace a odstraňování kalu podle jeho vlastností a možnosti odbytu. Tuto technickou specifikaci lze použít pro kaly z manipulace s přívalovými dešťovými vodami, z fekálií, z městských stokových sítí, z čistíren městských odpadních vod a z čištění průmyslových odpadních vod obdobným způsobem jako v případě městských odpadních vod.
.

Označení ČSN P CEN/TS 13714 (758080)
Katalogové číslo 95124
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2014
Datum účinnosti 1. 5. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963951249
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 13714 (758080) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo