ČSN EN 13871 (513035) Aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 13871 Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Obecně
Tato evropská norma zahrnuje stroje na řezání kostek (viz obrázky 1 až 6 a obrázky 12 až 18) a stanovuje požadavky na návrh a výrobu.
Stroje pokryté touto evropskou normou se používají pro zmenšování velikosti čerstvého masa, masných produktů a podobných produktů (např. ryby, zelenina a sýr) řezáním v řezné komoře.
Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojů, zařízení a strojních zařízení, když jsou používány podle svého určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4).
Tato evropská norma řeší nebezpečí, která mohou nastat během celé životnosti stroje, včetně etapy přepravy, montáže, provozu, údržby, demontáže, vyřazení z provozu a šrotování stroje.
Tato evropská norma není použitelná pro stroje na řezání kostek, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

1.2 - Typy strojů na řezání kostek pokryté touto normou
Tato evropská norma se vztahuje na následující typy strojů na řezání kostek:
- stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží a srpovitým/multisegmentovým nožem a ručním plněním (viz obrázek 2);
- stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží, srpovitým/multisegmentovým nožem, plnicí vstupní násypkou a plnicím zařízením (viz obrázek 1);
- stroje na řezání kostek s otáčejícím se řezným nástrojem, srpovitým/multisegmentovým nožem a plnicím dopravníkem (viz obrázky 3 a 5);
- stroje na řezání kostek s otáčejícím se řezným nástrojem a plněním odstředivou silou (viz obrázek 6);
- stroje na řezání kostek s integrovanými dopravníkovými systémy nebo bez nich.

1.3 - Konstrukce stroje
Stroje na řezání kostek obsahují rám stroje, plnicí vstupní komoru/zásobník, přisunovací píst nebo svírací válec, mříž nebo otáčející se řezný nástroj, srpovitý/multisegmentový nůž, přidružený pohon a elektrické, hydraulické a pneumatické součásti v závislosti na typu stroje.
Stroje na řezání kostek zahrnuté v předmětu tohoto dokumentu mohou být vybaveny:
víkem nad plnicí vstupní komorou/zásobníkem;
přepravním vozíkem pro srpovitý/multisegmentový nůž, řezací nůž a mříž;
plnicím zařízením;
plnicím dopravníkem.

1.4 - Předpokládané používání
Předpokládané používání (jak je definováno v EN ISO 12100:2010, 3.23) strojů na řezání kostek, kterými se zabývá tento dokument, je popsáno v 1.1.
Řezaný produkt je podáván ručně nebo prostřednictvím plnicího zařízení/plnicího dopravníku do plnicí vstupní komory. Produkt je podáván k řezné jednotce přisunovacím pístem a/nebo svíracím válcem nebo odstředivou silou a rozřezáván.

Označení ČSN EN 13871 (513035)
Katalogové číslo 98087
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963980874
Tato norma nahradila ČSN EN 13871 +A1 (513035) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo