ČSN EN 13871 +A1 (513035) Zrušená norma

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 13871 +A1 Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13871+A1

Tento dokument se vztahuje na stroje na řezání kostek a příslušenství a stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu strojů na řezání kostek. Stroje, na které se tento dokument vztahuje, se používají pro zmenšování velikosti čerstvého masa, masných produktů a podobných produktů řezáním v řezné jednotce. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů, spotřebičů a strojního zařízení, když jsou používány, jak je určeno, a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tento dokument se zabývá nebezpečími, která mohou nastat během uvádění stroje do provozu, během jeho provozu, údržby a vyřazování stroje z provozu.
Tento dokument se vztahuje na stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží a srpovitým nožem a ručním plněním, stroje na řezání kostek s přisunovacím pístem, mříží, srpovitým nožem, plnicí vstupní násypkou a plnicím zařízením, stroje na řezání kostek s rotujícím řezným nástrojem, multisegmentovým nožem a plnicím dopravníkem a stroje na řezání kostek s rotujícím řezným nástrojem a plněním odstředivou silou.

Označení ČSN EN 13871 +A1 (513035)
Katalogové číslo 87503
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963875033
Norma byla zrušena k 1. 9. 2015
a nahrazena ČSN EN 13871 (513035)
Tato norma nahradila ČSN EN 13871 (513035) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo