ČSN (normy i změny) z června 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 28000 (010381) - červen 2010

Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

350 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - červen 2010

Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

440 Kč

ČSN IEC 60300-3-11/změna Z1 (010690) - červen 2010

Management spolehlivosti - Část 3-11: Návod k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14050 (010950) - červen 2010 aktuální vydání

Environmentální management - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN ISO 10816-1/změna Amd.1 (011412) - červen 2010

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 1: Všeobecné směrnice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 13474 (011643) - červen 2010

Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - červen 2010 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - červen 2010

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - červen 2010

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9539 (052110) - červen 2010

Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - červen 2010

Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - červen 2010 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15805 (125003) - červen 2010

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15714-1 (133096) - červen 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN 12417 +A2/Oprava 1 (200710) - červen 2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13128 +A2/Oprava 1 (200711) - červen 2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13218 +A1/Oprava 1 (200717) - červen 2010

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13898 +A1/Oprava 1 (200723) - červen 2010

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14070 +A1/Oprava 1 (200725) - červen 2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13071-1/Oprava 1 (269383) - červen 2010

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňováné spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13071-2/Oprava 1 (269383) - červen 2010

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Změna byla zrušena k 1. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14492-1 +A1/Oprava 1 (270610) - červen 2010

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

20 Kč

ČSN EN 14492-2 +A1/Oprava 1 (270610) - červen 2010

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - červen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

340 Kč

ČSN EN 500-1 +A1 (278311) - červen 2010 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

550 Kč

ČSN EN 13035-7 +A1 (278809) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

230 Kč

ČSN EN 13042-1 +A1 (278810) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2240-003 (311845) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 003: Žárovka, klasifikace 44 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-004 (311845) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 004: Žárovka, klasifikace 47 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-010 (311845) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 010: Žárovka, klasifikace 84 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3228 (313321) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3227 (313326) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, levotočivé - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3763 (313337) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s kulovou dosedací plochou, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3750 (313571) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4126 (313576) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3834 (313596) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s kuželovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3435 (313597) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3653 (313598) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, jednostranné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3537 (313599) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3538 (313600) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3539 (313601) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2863 (313602) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3753 (313603) - červen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 60°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-471 (330050) - červen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

505 Kč

ČSN EN 60079-18/změna Z1 (332320) - červen 2010

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou "m"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61241-18/změna Z1 (332335) - červen 2010

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou "mD"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55103-1/změna Z1 (334292) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55103-2 ed. 2 (334292) - červen 2010 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

505 Kč

ČSN EN 55103-2/změna Z1 (334292) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-38 (345791) - červen 2010

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

230 Kč

ČSN IEC 68-2-38/změna Z2 (345791) - červen 2010

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60112/změna A1 (346468) - červen 2010

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

125 Kč

ČSN EN 61935-1 ed. 2/změna Z1 (347750) - červen 2010

Zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle souboru norem EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61935-1 ed. 3 (347750) - červen 2010

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173

770 Kč

ČSN EN 61935-2-20 (347750) - červen 2010

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61935-3 (347750) - červen 2010

Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62223 (348000) - červen 2010

Izolátory - Termíny a definice

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-16 (351330) - červen 2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

580 Kč

ČSN EN 61558-2-17/změna Z1 (351330) - červen 2010

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-17: Zvláštní požadavky pro zdroje napájení s měničem kmitočtu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-3/změna Z1 (353503) - červen 2010

Elektrická relé - Část 3: Měřicí relé s jednou vstupní budicí veličinou se závislým nebo nezávislým časem

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-151 (353510) - červen 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu

350 Kč

ČSN EN 60255-26/změna Z1 (353526) - červen 2010

Elektrická relé - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu měřicích relé a zařízení ochran

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50263/změna Z1 (353540) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma výrobku pro měřicí relé a ochranná zařízení

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101) - červen 2010 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

350 Kč

ČSN EN 60947-7-3/změna Z1 (354101) - červen 2010

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50428/změna A2 (354108) - červen 2010

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (354620) - červen 2010 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, A2 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

970 Kč

ČSN EN 60603-7-1/změna Z1 (354620) - červen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory se stanovenou jakostí a společnými zasouvacími vlastnostmi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7/změna Z1 (354620) - červen 2010

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji. Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60269-4 ed. 2/změna Z1 (354701) - červen 2010

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60269-4 ed. 3 (354701) - červen 2010

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, A2 4.17t

820 Kč

ČSN EN 60738-1 ed. 2/změna A1 (358151) - červen 2010

Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

65 Kč

ČSN EN 60384-1/změna Z1 (358290) - červen 2010

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61988-5 (358788) - červen 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-24 (359244) - červen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-086-2 (359255) - červen 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm downstream a 1 310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

125 Kč

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

125 Kč

ČSN EN 50523-1 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 1: Specifikace funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50523-2 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 2: Struktury dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60745-2-18 ed. 2 (361551) - červen 2010 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

190 Kč

ČSN EN 60745-2-18/změna Z1 (361575) - červen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-9/změna Z1 (361575) - červen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-8 (361581) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky

350 Kč

ČSN EN 50342-4 (364310) - červen 2010

Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60095-4 +A11/změna Z1 (364310) - červen 2010

Olověné startovací baterie. Část 4: Rozměry baterií pro těžká nákladní vozidla (obsahuje změnu A11:1994)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-20/změna Z1 (364800) - červen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2 (364801) - červen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t

695 Kč

ČSN EN ISO 26782/Oprava 1 (364826) - červen 2010

Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60728-7-3 ed. 2 (367211) - červen 2010 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní vláknové koaxiální soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60728-7-3/změna Z1 (367211) - červen 2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-1 ed. 2/změna Z1 (367750) - červen 2010

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

Změna byla zrušena k 19. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60958-3 ed. 2/změna A1 (368308) - červen 2010

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62546 (368615) - červen 2010

Směrnice pro propojení HD záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60318-1 ed. 2 (368820) - červen 2010 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem

340 Kč

ČSN EN 60318-1/změna Z1 (368820) - červen 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro kalibraci náušních sluchátek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60318-2/změna Z1 (368820) - červen 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 2: Provizorní akustická spojka pro kalibraci audiometrických sluchátek v rozšířeném rozsahu vysokých kmitočtů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14764 (369034) - červen 2010 aktuální vydání

Softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu softwaru - Údržba

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50520 (370560) - červen 2010

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1568-1/Oprava 1 (389833) - červen 2010

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1568-2/Oprava 1 (389833) - červen 2010

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1568-3/Oprava 1 (389833) - červen 2010

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1568-4/Oprava 1 (389833) - červen 2010

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 1200-3/změna Z1 (461200) - červen 2010

Obiloviny - Část 3: Ječmen

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13140 +A1 (470630) - červen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13226 (492130) - červen 2010 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

350 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - červen 2010 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1230-1 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach

190 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

230 Kč

ČSN EN 1034-1 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky

350 Kč

ČSN EN 1034-13 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků

230 Kč

ČSN EN 1034-14 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru

230 Kč

ČSN EN 1034-2 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny

230 Kč

ČSN EN 1034-22 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu

230 Kč

ČSN EN 1034-4 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení

340 Kč

ČSN EN 1034-5 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky

340 Kč

ČSN EN 1034-6 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry

340 Kč

ČSN EN 1034-7 +A1 (507010) - červen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1673 +A1 (512570) - červen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 15763 (560663) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15764 (560664) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15765 (560665) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 4080 (635411) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 4023 (635420) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 14855-1/Oprava 1 (640512) - červen 2010

Stanovení úplné aerobní biodegrability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12162 (643100) - červen 2010 aktuální vydání

Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

190 Kč

ČSN EN ISO 13967 (643221) - červen 2010

Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-1 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-2 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-3 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-5 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13598-2/Oprava 1 (646432) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15837 (656563) - červen 2010

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6691/změna Z1 (656691) - červen 2010

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 28199-1/Oprava 1 (673131) - červen 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 201 ed. 2 (691700) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 201/změna Z1 (691700) - červen 2010

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1367-2 (721195) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

230 Kč

ČSN EN 15715 (727234) - červen 2010

Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky

550 Kč

ČSN EN 14695 (727605) - červen 2010

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

190 Kč

ČSN EN 1996-1-1/Oprava 1 (731101) - červen 2010

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-6 (731302) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 1993-1-1/Oprava 1 (731401) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč

ČSN EN 1993-1-11/Oprava 1 (731401) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

20 Kč

ČSN EN 1993-1-12/Oprava 1 (731401) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

20 Kč

ČSN EN 1993-1-6/Oprava 1 (731401) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

20 Kč

ČSN EN 1993-1-9/Oprava 1 (731401) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

20 Kč

ČSN EN 1993-4-1/Oprava 1 (731441) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

20 Kč

ČSN EN 1993-4-2/Oprava 1 (731442) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže

20 Kč

ČSN EN 1993-4-3/Oprava 1 (731443) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

20 Kč

ČSN EN 1993-5/Oprava 1 (731451) - červen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny

20 Kč

ČSN EN 1058 (731715) - červen 2010 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů

230 Kč

ČSN EN 13670 (732400) - červen 2010

Provádění betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

ČSN EN 15689 (736352) - červen 2010

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN 73 6380/Oprava 1 (736380) - červen 2010

Železniční přejezdy a přechody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1436 +A1/Oprava 1 (737010) - červen 2010

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání

Jímání podzemní vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

475 Kč

ČSN EN 1302/Oprava 1 (755816) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

20 Kč

ČSN ISO 6060/Oprava 1 (757522) - červen 2010

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

20 Kč

76 Služby

ČSN EN 15797 (765651) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15796 (765654) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15798 (765655) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15799 (765656) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B08/změna A1 (800179) - červen 2010

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13857/Oprava 1 (833212) - červen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Změna byla zrušena k 1. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - červen 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

370 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - červen 2010 aktuální vydání

Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování postupu sterilizace

340 Kč

ČSN EN ISO 14937 (855262) - červen 2010 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 (872001) - červen 2010

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 119-2 V2.2.2 (872002) - červen 2010

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 (875005) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 698-1 V1.4.1 (875069) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 (875069) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 (875069) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 (875095) - červen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 977 V1.1.2 (876050) - červen 2010

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 (879028) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14434 (911230) - červen 2010 aktuální vydání

Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1143-1 +A1/Oprava 1 (916011) - červen 2010

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15801 (961501) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním

190 Kč

ČSN EN 15803 (961502) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)

230 Kč

ČSN EN 15802 (961503) - červen 2010

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC 15417 (977101) - červen 2010

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128

340 Kč