ČSN EN ISO 3506-1 (021007) Zrušená norma

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

ČSN EN ISO 3506-1 Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných šroubů vyrobených z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdorných ocelí, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí 10 °C až 35 °C. Vlastnosti se při vyšších nebo nižších teplotách mění.
Tato část ISO 3506 platí pro šrouby:
- s jmenovitým průměrem závitu d <= 39 mm;
- s metrickým závitem ISO s průměry a roztečemi podle ISO 68-1, ISO 261 a ISO 262; a
- libovolného tvaru.
Neplatí pro šrouby se zvláštními vlastnostmi jako např. svařitelnost. Tato část ISO 3506 nestanovuje odolnost proti korozi nebo oxidaci ve zvláštním prostředí. Účelem této části ISO 3506 je klasifikace korozní odolnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí podle pevnostních jejich tříd. Některé materiály lze použít při teplotách až -200 °C, některé při teplotách vzduchu až do +800 °C. Informace o vlivu teploty na mechanické vlastnosti jsou v příloze F.

Označení ČSN EN ISO 3506-1 (021007)
Katalogové číslo 86079
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963860794
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3506-1 (021007)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3506-1 (021007) z ledna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3506-2 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

ČSN EN ISO 3506-3 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

ČSN EN ISO 3506-4 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu