ČSN EN ISO 3506-4 (021007) Aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu

ČSN EN ISO 3506-4 Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných šroubů do plechu vyrobených z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdorných ocelí, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí 10 °C až 35 °C. Vlastnosti se při vyšších nebo nižších teplotách mění.
Platí pro šrouby do plechu se závity od ST2,2 do ST8 podle ISO 1478.
Neplatí pro šrouby se zvláštními vlastnostmi jako je svařitelnost.
Tato část ISO 3506 nestanovuje odolnost proti korozi nebo oxidaci ve zvláštním prostředí. Avšak některé informace o materiálech pro zvláštní prostředí jsou uvedeny v příloze C. Definice koroze a korozivzdornosti viz ISO 8044.
Účelem této části ISO 3506 je klasifikace korozní odolnosti šroubů do plechu z korozivzdorných ocelí podle tříd tvrdosti.
Korozní a oxidační odolnost a mechanické vlastnosti při zvýšených teplotách nebo teplotách pod 0 °C se musí dohodnout mezi uživatelem a výrobcem v každém jednotlivém případě. Příloha D ukazuje, jaká je závislost rizika výskytu mezikrystalické koroze za zvýšených teplot na obsahu uhlíku.

Označení ČSN EN ISO 3506-4 (021007)
Katalogové číslo 86080
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963860800
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3506-4 (021007) z listopadu 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3506-1 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

ČSN EN ISO 3506-2 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

ČSN EN ISO 3506-3 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem