Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 61558-2-16 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 61558-2-16 (351330)

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

Objednat


Cena: 580 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory

ICS: 29.180 Transformátory. Tlumivky

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se týká impulzně řízených napájecích zdrojů a transformátorů impulzně řízených napájecích zdrojů. Transformátory obsahující elektronické obvody jsou též pokryty touto normou. Tuto část je třeba používat spolu s posledním vydáním ČSN EN 61558-1. Je založena na ČSN EN 61558-1 ed. 2. Toto první vydání ČSN EN 61558-2-16 nahrazuje ČSN EN 61558-2-17. Tato část souboru má status skupinové bezpečnostní normy. Tato část platí pro: impulzně řízené napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory, které poskytují SELV, PELV, nebo FELV střídavé(á) nebo stejnosměrné(á) výstupní napětí nebo jejich kombinace podle ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41 pro použití v domácích spotřebičích a v jiných spotřebních výrobcích, kromě výrobků spadajících do rozsahu působnosti ČSN EN 60065, souboru ČSN EN 61347, ČSN EN 61204-7 a ČSN EN 60950-1; impulzně řízené napájecí zdroje s maximálním výstupním napětím nepřevyšujícím AC 1 000 V nebo DC 1 414 V bez zvlnění pro použití v domácích spotřebičích a v jiných spotřebních výrobcích kromě výrobků podle předchozího bodu a výrobků spadajících do rozsahu působnosti ČSN EN 60065, souboru ČSN EN 61347, ČSN EN 61204-7 a ČSN EN 60950-1; tuto normu lze použít pro transformátory pro použití v impulzně řízených napájecích zdrojích (viz Příloha BB).

Označení ČSN EN 61558-2-16 (351330)
Katalogové číslo 86197
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963861975
Změny a opravy A1 5.14t
Tato norma nahradila ČSN EN 61558-2-17 (351330) z května 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

ČSN EN 61558-2-10 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

ČSN EN 61558-2-14 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště