ČSN EN ISO 3506-2 (021007) Zrušená norma

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice

ČSN EN ISO 3506-2 Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných matic vyrobených z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdorných ocelí, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí 10 °C až 35 °C. Vlastnosti se při vyšších nebo nižších teplotách mění.
Tato část ISO 3506 nedefinuje odolnost proti korozi nebo oxidaci ve zvláštním prostředí. Avšak některé informace o materiálech pro zvláštní prostředí jsou uvedeny v příloze D. Definice koroze a korozivzdornosti viz ISO 8044.
Účelem této části ISO 3506 je klasifikace matic z korozivzdorných ocelí podle pevnostních tříd ocelí. Některé materiály lze použít při teplotách až -200 °C, některé při teplotách vzduchu až do +800 °C. Informace o vlivu teploty na mechanické vlastnosti jsou v příloze E.
Korozní a oxidační charakteristiky a mechanické vlastnosti pro použití při zvýšených teplotách nebo teplotách pod 0 °C se musí dohodnout mezi uživatelem a výrobcem v každém jednotlivém případě. Příloha F ukazuje závislost rizika výskytu mezikrystalické koroze za zvýšených teplot na obsahu uhlíku.

Označení ČSN EN ISO 3506-2 (021007)
Katalogové číslo 86082
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963860824
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3506-2 (021007)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3506-2 (021007) z ledna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3506-1 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

ČSN EN ISO 3506-3 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

ČSN EN ISO 3506-4 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu