ČSN EN 12966 (737033) Zrušená norma

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

ČSN EN 12966 Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým a nespojitým zobrazením.
Tato evropská norma zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy. Zkušební moduly jsou použity pro demonstraci splnění daných požadavků.
Tato evropská norma specifikuje optické a fyzikální charakteristiky VMS a rovněž bere zřetel na jejich stálost. Uvádí rovněž relevantní požadavky a související zkušební metody, posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a označování.
Tato norma se nezabývá těmito výrobky a požadavky:
a) nosnými portály, poloportály, podpěry/nosníky a základy;
b) návěstidly;
c) velikostí a tvary informací na VMS;
d) ovládacími jednotkami a monitorovacími jednotkami, pokud nejsou součástí VMS;
e) řízením jasu značky.

Označení ČSN EN 12966 (737033)
Katalogové číslo 97655
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963976556
Změny a opravy Z2 3.20t
Norma byla zrušena k 30. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN 12966 +A1 (737033)
Tato norma nahradila ČSN EN 12966-2 (737033) z dubna 2007
ČSN EN 12966-3 (737033) z dubna 2007
ČSN EN 12966-1 +A1 (737033) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)