ČSN EN 14306 +A1 (727228) Zrušená norma

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

ČSN EN 14306 +A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14306+A1

Toto konsolidované znění evropské harmonizované normy zapracovalo změnu A1 z roku 2013. Norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) , které jsou používány pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v rozsahu provozní teploty přibližně od -170 °C do +1 100 °C. Norma se nevztahuje na výrobky vyráběné in situ a na izolace budov.

Označení ČSN EN 14306 +A1 (727228)
Katalogové číslo 93307
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963933078
Změny a opravy Z2 4.17t
Norma byla zrušena k 30. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 14306 (727228)
Tato norma nahradila ČSN EN 14306 (727228) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)