ČSN (normy i změny) ze září 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10002/Oprava 1 (010339) - září 2009

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - září 2009

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020/Oprava 1 (015260) - září 2009

Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 17030/změna Z1 (015262) - září 2009

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 15648 (038714) - září 2009 aktuální vydání

Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14175 (052510) - září 2009 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

190 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11981/Oprava 1 (195208) - září 2009

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN 12717 +A1 (200708) - září 2009 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1398 (269710) - září 2009 aktuální vydání

Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13155 +A2 (270139) - září 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2854-003 (311716) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný nebo větší než 9 mm² - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-067 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 067: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-068 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 068: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, dutinky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-069 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 069: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 16, dutinky, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2997-012 (311811) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 012: Matice pro zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2997-013 (311811) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 013: Těsnící O-kroužek pro zásuvky připevňované maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4626-201 (311824) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt (podskupina) pro zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4642 (312234) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a desky - 0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2115 (312435) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2117-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2116 (312436) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2117 (312437) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3323 (313170) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM 38 (FV 535) - Třída: 1 000 MPa / 550 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3034 (313319) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 425 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 20283-2 (320033) - září 2009

Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací

230 Kč

ČSN EN ISO 21487/Oprava 1 (325230) - září 2009

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2130/změna Z4 (332130) - září 2009

Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-30/změna Z1 (333432) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002) - září 2009 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

125 Kč

ČSN EN 60519-21/změna Z1 (335002) - září 2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62535 (346708) - září 2009

Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60758/změna Z1 (358416) - září 2009

Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61249-2-35 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-36 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-37 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-38 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61754-25 (359244) - září 2009

Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-2 ed. 2 (359251) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-2/změna Z1 (359251) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-12/změna Z1 (359252) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-12: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových součástek: Maticová metoda výpočtu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-2/změna Z1 (359252) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-34/změna Z1 (359252) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-3-8 (359256) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61073-1 ed. 2 (359261) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61073-1/změna Z1 (359261) - září 2009

Mechanické spoje a ochrany svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282) - září 2009 aktuální vydání

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62007-2/změna Z1 (359282) - září 2009

Optoelektronické polovodičové součástky optických vláknových systémů - Část 2: Měřicí metody

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62137-1-3 (359391) - září 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62137-1-4 (359391) - září 2009

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-34 ed. 3/změna A2 (361045) - září 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342-3 (364310) - září 2009

Olověné startovací baterie - Část 3: Systém pólových vývodů pro baterie se jmenovitým napětím 36 V

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62320-1/změna A1 (367853) - září 2009

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 24. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50496 (367919) - září 2009

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 25. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50085-2-2 (370010) - září 2009

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 671-3 (389201) - září 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

190 Kč

ČSN EN 15089 (389697) - září 2009

Systémy pro oddělení výbuchu

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15690-2 (420623) - září 2009

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 4701 (441560) - září 2009

Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

460 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 14982 (470196) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 14930 +A1 (470636) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů

230 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 316 (490009) - září 2009 aktuální vydání

Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

190 Kč

ČSN EN 975-1 (491200) - září 2009 aktuální vydání

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN 14279 +A1 (492920) - září 2009 aktuální vydání

Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - září 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1672-2 +A1 (512000) - září 2009 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5496 (560031) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

465 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - září 2009

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic

230 Kč

ČSN P ISO/TS 19036/změna Amd.1 (560625) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 15213 (560652) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu

190 Kč

ČSN 56 6610 (566610) - září 2009 aktuální vydání

Slad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

190 Kč

ČSN 56 6635 (566635) - září 2009

České pivo

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 14461-1 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií

350 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16931 (588805) - září 2009 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

405 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

355 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14214/Oprava 1 (656507) - září 2009

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15691 (656559) - září 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda

190 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

190 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1626 (697226) - září 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-11 (721193) - září 2009

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

250 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - září 2009 aktuální vydání

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-6/Oprava 1 (730035) - září 2009

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

20 Kč

ČSN EN ISO 3382-2/Oprava 1 (730534) - září 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

20 Kč

ČSN EN ISO 3822-1/změna A1 (730536) - září 2009

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

65 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - září 2009

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

230 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - září 2009 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

770 Kč

ČSN EN 1997-1/Oprava 1 (731000) - září 2009

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

60 Kč

ČSN 73 1001/změna Z1 (731001) - září 2009

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15287-2 (734241) - září 2009

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

590 Kč

ČSN 73 4301/změna Z2 (734301) - září 2009

Obytné budovy

32 Kč

ČSN 73 6425-2 (736425) - září 2009

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - září 2009

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

350 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

230 Kč

ČSN EN ISO 9308-1/Oprava 1 (757836) - září 2009

Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22032 (758056) - září 2009

Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci

340 Kč

TNI CEN/TR 15809 (758110) - září 2009

Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17226-2/Oprava 2 (793886) - září 2009

Usně - Chemické určení obsahu formaldehydu - Část 2: Metody používající kalorimetrickou analýzu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15154-3 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-4 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15333-2 (832248) - září 2009

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem

440 Kč

ČSN EN 659 +A1/Oprava 1 (832366) - září 2009

Ochranné rukavice pro hasiče

20 Kč

ČSN EN 471 +A1/změna Z1 (832820) - září 2009

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9999/Oprava 1 (841001) - září 2009

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 24415-1 (841013) - září 2009

Koncové části pomůcek pro podporu chůze - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Tření na koncových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - září 2009 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

340 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - září 2009 aktuální vydání

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska

190 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - září 2009 aktuální vydání

Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - září 2009 aktuální vydání

Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN P ISO/TS 22367/Oprava 1 (855232) - září 2009

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

Změna bude zrušena k 31. březnu 2023.

20 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11135-2/Oprava 1 (855252) - září 2009

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 11135-1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20795-1/Oprava 1 (856338) - září 2009

Stomatologie - Bazální polymery - Polymery pro baze zubních náhrad

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.2.2 (875011) - září 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.2.1 (875011) - září 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-1 V1.2.1 (875025) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 (875025) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-29 V1.1.1 (875101) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-33 V1.1.1 (875101) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 752 V1.1.1 (875150) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15706 (911040) - září 2009

Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13834 +A1 (944304) - září 2009 aktuální vydání

Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách

340 Kč