ČSN ISO 20712-3 (018023) Aktuální vydání

Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání

ČSN ISO 20712-3 Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 20712 podává návod pro výběr a používání bezpečnostních značek pro vodní plochy specifikovaných v ISO 20712-1 a plážových bezpečnostních vlajek specifikovaných v ISO 20712-2 na vodních plochách.
Poskytuje návod na jejich umístění, polohu, osvětlení a údržbu. Poskytuje i pokyny pro navrhování a umístění složených značek.
Tato část ISO 20712 neplatí pro dopravní značky užívané na veřejných komunikacích nebo pro námořní signalizaci nebo pro plavební značení vnitrozemských vodních cest.
Neplatí pro vlajky na střelnicích nebo pro vlajky udávající kvalitu vody. Netýká se ani významu únikových značek a jejich osvětlení, která se tu mohou vyskytovat.

Označení ČSN ISO 20712-3 (018023)
Katalogové číslo 96553
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963965536
Tato norma nahradila ČSN ISO 20712-3 (018023) z září 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 20712-1 (018023)
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 20712-2 (018023)
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení