ČSN EN ISO 15213-1 (560652)

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií

ČSN EN ISO 15213-1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje stanovení počtu siřičitany redukujících bakterií rodu Clostridium technikou počítání kolonií.
Tento dokument je použitelný pro:
-výrobky určené pro lidskou spotřebu;
- výrobky určené ke krmení zvířat;
- vzorky prostředí v místech výroby potravin a krmiv a zacházení s nimi;
- vzorky z prvovýroby.
POZNÁMKA - Tato metoda byla validována v mezilaboratorní studii pro následující kategorie potravin:
- masné výrobky k přímé spotřebě, k ohřátí;
- vejce a vaječné výrobky (pocházející z vajec);
- zpracované ovoce a zelenina;
- kojenecká výživa a obiloviny pro kojence;
- vícesložkové potraviny nebo složky pokrmů.
Také byla validována pro následující další kategorie:
- krmivo pro zvířata v zájmovém chovu (pet food) a krmivo pro zvířata;
- vzorky prostředí (výroba potravin nebo krmiv).
Vzhledem k tomu, že tato metoda byla validována pro alespoň pět kategorií potravin, je tato metoda použitelná pro široké spektrum potravin. Detailní informace o validaci viz kapitola 11 a příloha C. Jelikož není metoda běžně používána pro vzorky z prvovýroby, nebyla tato kategorie zahrnuta v mezilaboratorní studii. Proto nebyly pro tuto kategorii získány žádné výkonnostní charakteristiky.
Tato horizontální metoda byla původně vyvinuta pro všechny vzorky, které pocházejí z potravinového řetězce. Na základě informací dostupných v době publikace tohoto dokumentu je tato metoda považována za zcela vhodnou pro vyšetřování veškerých vzorků pocházejících z potravinového řetězce. Vzhledem k velké variabilitě výrobků v potravinovém řetězci je však možné, že tato horizontální metoda není vhodná v každém detailu pro všechny výrobky. Přesto se očekává, že potřebné modifikace budou co nejmenší, aby neznamenaly významnou odchylku od této horizontální metody.
Tato technika je vhodná mimo jiné pro stanovení počtu mikroorganismů ve zkušebních vzorcích s minimálně 10 koloniemi napočítanými na misce. Toto odpovídá očekávané úrovni kontaminace vyšší než 10 KTJ/g pro tekuté vzorky a vyšší než 100 KTJ/g pro pevné vzorky.

Označení ČSN EN ISO 15213-1 (560652)
Katalogové číslo 518125
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135181254
Tato norma nahradila ČSN ISO 15213 (560652) z září 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo