ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002) Aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-21 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60519 je použitelná na nepřímé odporové ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Tyto speciální požadavky se také týkají zařízení pro přímý odporový ohřev a tavení skla pomocí proudu zaváděného elektrodami procházejícími ohřívanou vsázkou. Předmětem této normy je stanovení bezpečnostních požadavků jak pro přímé, tak nepřímé ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla.
POZNÁMKA: Odebírání tekutého skla nebo podobného materiálu na místě odběru je součástí výrobního postupu a netvoří součást provozu elektrotepelného zařízení.
Tato norma zpracovává bezpečnostní hlediska elektrických částí i v případě, kdy elektrický ohřev je kombinován s jinými prostředky ohřevu, např. ohřev tekutým palivem. Tyto požadavky se netýkají zařízení pro přímý odporový ohřev tam, kde v důsledku použité technologie jsou vhodné normy IEC 60519-3, IEC 60519-4 a IEC 60519-8.

Označení ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Katalogové číslo 84050
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 2009
Datum účinnosti 1. 10. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963840505
Tato norma nahradila ČSN EN 60519-21 (335002) z března 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece