ČSN EN 12417 +A2 (200710) Zrušená norma

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra

ČSN EN 12417 +A2 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12417+A2

Tato norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která by měla být využívána osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodáváním (včetně instalace, demontáže, úprav pro dopravu a údržby) obráběcích center (viz 3.1).
Tato norma bere v úvahu předpokládané použití včetně logicky předvídatelného nesprávného použití, údržbu, čištění a seřizování. Předpokládá přístup ke stroji ze všech stran. Popisuje prostředky k omezení rizika pro obsluhu i jiné vystavené osoby.
Tato norma se týká také zařízení pro přemístění obrobků, pokud jsou nedílnou částí stroje.
Tato norma se zabývá významnými nebezpečími vyskytujícími se u obráběcích center, jsou-li používána podle záměrů výrobce za jím předpokládaných podmínek (viz kapitolu 4).
Nebezpečí vznikající při jiných procesech zpracování kovů (například při broušení, soustružení, tváření, elektrojiskrovém obrábění, obrábění laserovým paprskem) jsou předmětem jiných norem (viz Bibliografii).
Tato norma se vztahuje na stroje, které jsou vyrobeny po datu jejího vydání.

Označení ČSN EN 12417 +A2 (200710)
Katalogové číslo 84162
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2009
Datum účinnosti 1. 10. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963841625
Změny a opravy Oprava 1 6.10t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Tato norma nahradila ČSN EN 12417 (200710) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)