ČSN EN ISO 16090-1 (200710) Zrušená norma

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 16090-1 Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními pro dopravu a údržbu) stacionárních frézek (viz 3.1.1), včetně strojů umožňující provádět operace vyvrtávání (viz 3.1.2), obráběcích center a postupových strojů, které jsou určeny k řezání studeného kovu a jiných nehořlavých studených materiálů s výjimkou dřeva nebo materiálů s fyzikálními vlastnostmi podobnými vlastnostem dřeva, jak je stanoveno v ISO 19085-1, a skla, kamenu a konstrukčních/umělých materiálů, jak je stanoveno v EN 14618.
Tento dokument pokrývá následující stroje:
a) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky bez číslicového řízení (viz 3.2.1, Skupina 1), např. konzolové frézky s vodorovnou nebo svislou osou vřetena (viz obrázky C.1 a C.2);
b) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky s omezenou schopností číslicového řízení (viz 3.2.2, Skupina 2), např. profilovací nebo obrysové frézky (stolové frézky) (viz obrázky C.3 a C.4);
c) číslicově řízené frézky a obráběcí centra (viz 3.2.3, Skupina 3), např. automatické frézky a frézovací centra, např. vícevřetenové frézky, kopírovací frézky (viz obrázky C.5, C.6 a C.7);
d) postupové stroje a stroje pro speciální účely (viz 3.2.4, Skupina 4), které jsou navrženy tak, aby zpracovávaly pouze předem určené obrobky nebo omezený rozsah podobných obrobků pomocí předem určeného pořadí obráběcích operací a procesních parametrů (viz obrázky C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 a C.13).
Tento dokument také platí pro stroje vybavené následujícím zařízením/vybavením:
- zásobníkem nástrojů (zásobníky);
- zařízením pro výměnu nástroje (zařízeními);
- mechanismem pro manipulaci s obrobkem (mechanismy);
- napájeným upínacím mechanismem obrobku (mechanismy);
- dopravníkem úlomků/třísek (dopravníky);
- strojně poháněnými dveřmi;
- dalším vybavením pro soustružení;
- dalším vybavením pro broušení.
Pokud se v tomto dokumentu používá slovo "stroj" nebo "stroje", odkazuje se na všechny výše uvedené skupiny a typy strojů.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi relevantními pro tento typ strojního zařízení, které se mohou vyskytnout během přepravy, montáže a instalace, seřizování, provozu, čištění a údržbě, odstraňování poruch, demontáže nebo likvidace v souladu s ISO 12100, je-li strojní zařízení používáno tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek nesprávného použití, které jsou výrobcem rozumně předvídatelné (viz kapitola 4).
Tento dokument předpokládá přístup ke stroji ze všech směrů a specifikuje podmínky přístupu k místům obsluhy. Vztahuje se také na zařízení pro přesun obrobků, včetně přepravních zařízení pro zakládání/odebírání, které tvoří nedílnou část stroje.

Označení ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Katalogové číslo 507364
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 232 stran formátu A4
EAN kód 8596135073641
Norma byla zrušena k 1. 7. 2023
a nahrazena ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16090-1 (200710) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo