ČSN EN ISO 16090-1 (200710) Nové vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 16090-1 Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními pro dopravu a údržbu):
- frézek (viz 3.1.1), včetně strojů umožňující provádět operace vyvrtávání (viz 3.1.2);
- obráběcích center; a
- postupových strojů (viz 3.1.3)
určené pro nepřetržité výrobní použití, které jsou určeny k řezání studeného kovu a jiných nehořlavých studených materiálů s výjimkou dřeva nebo materiálů s fyzikálními vlastnostmi podobnými vlastnostem dřeva, jak je stanoveno v ISO 19085-1, a skla, kamene a konstrukčních/umělých materiálů, jak je stanoveno v EN 14618.
Tento dokument pokrývá následující stroje (v tomto dokumentu označované jako "stroje"):
a) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky bez číslicového řízení (viz 3.2.1, Skupina 1), např. konzolové a stojanové frézky (viz obrázky C.1 a C.2);
b) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky s omezenou schopností číslicového řízení (viz 3.2.2, Skupina 2), např. profilovací nebo obrysové frézky (viz obrázky C.3 a C.4);
c) číslicově řízené frézky a obráběcí centra (viz 3.2.3, Skupina 3), např. automatické frézky a frézovací centra, např. vícevřetenové frézky, kopírovací frézky (viz obrázky C.5 až C.7);
d) postupové stroje a stroje pro speciální účely (viz 3.2.4, Skupina 4), které jsou navrženy tak, aby zpracovávaly pouze předem určené obrobky nebo omezený rozsah podobných obrobků pomocí předem určeného pořadí obráběcích operací a procesních parametrů (viz obrázky C.8 až C.13)
e) stroje vybavené následujícím zařízením/vybavením, jejichž nebezpečí byla řešena:
- zásobníkem (zásobníky) nástrojů;
- zařízením (zařízeními) pro výměnu nástroje;
- mechanismem (mechanismy) pro manipulaci s obrobkem;
- napájeným upínacím mechanismem (mechanismy) obrobku;
- dopravníkem (dopravníky) úlomků/třísek;
- strojně poháněnými dveřmi;
- pohyblivou kabinou (kabinami) obsluhy;
- dalším vybavením pro soustružení;
- dalším vybavením pro broušení.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi relevantními pro tento typ strojního zařízení, které se mohou vyskytnout během přepravy, montáže a instalace, seřizování, provozu, čištění a údržbě, odstraňování poruch, demontáže nebo likvidace v souladu s ISO 12100, pokud je strojní zařízení používáno tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek nesprávného použití, které jsou výrobcem rozumně předvídatelné (viz kapitola 4).
Tento dokument předpokládá přístup ke stroji ze všech směrů a specifikuje podmínky přístupu k místům obsluhy. Vztahuje se také na zařízení pro přesun obrobků, včetně přepravních zařízení pro zakládání/odebírání, která tvoří nedílnou část stroje.

Označení ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Katalogové číslo 518124
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8596135181247
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16090-1 (200710) z června 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo