ČSN EN ISO 16090-1 (200710) Aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 16090-1 Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 965 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními pro dopravu a údržbu):
- frézek (viz 3.1.1), včetně strojů umožňující provádět operace vyvrtávání (viz 3.1.2);
- obráběcích center; a
- postupových strojů (viz 3.1.3)
určené pro nepřetržité výrobní použití, které jsou určeny k řezání studeného kovu a jiných nehořlavých studených materiálů s výjimkou dřeva nebo materiálů s fyzikálními vlastnostmi podobnými vlastnostem dřeva, jak je stanoveno v ISO 19085-1, a skla, kamene a konstrukčních/umělých materiálů, jak je stanoveno v EN 14618.
Tento dokument pokrývá následující stroje (v tomto dokumentu označované jako "stroje"):
a) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky bez číslicového řízení (viz 3.2.1, Skupina 1), např. konzolové a stojanové frézky (viz obrázky C.1 a C.2);
b) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky s omezenou schopností číslicového řízení (viz 3.2.2, Skupina 2), např. profilovací nebo obrysové frézky (viz obrázky C.3 a C.4);
c) číslicově řízené frézky a obráběcí centra (viz 3.2.3, Skupina 3), např. automatické frézky a frézovací centra, např. vícevřetenové frézky, kopírovací frézky (viz obrázky C.5 až C.7);
d) postupové stroje a stroje pro speciální účely (viz 3.2.4, Skupina 4), které jsou navrženy tak, aby zpracovávaly pouze předem určené obrobky nebo omezený rozsah podobných obrobků pomocí předem určeného pořadí obráběcích operací a procesních parametrů (viz obrázky C.8 až C.13)
e) stroje vybavené následujícím zařízením/vybavením, jejichž nebezpečí byla řešena:
- zásobníkem (zásobníky) nástrojů;
- zařízením (zařízeními) pro výměnu nástroje;
- mechanismem (mechanismy) pro manipulaci s obrobkem;
- napájeným upínacím mechanismem (mechanismy) obrobku;
- dopravníkem (dopravníky) úlomků/třísek;
- strojně poháněnými dveřmi;
- pohyblivou kabinou (kabinami) obsluhy;
- dalším vybavením pro soustružení;
- dalším vybavením pro broušení.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi relevantními pro tento typ strojního zařízení, které se mohou vyskytnout během přepravy, montáže a instalace, seřizování, provozu, čištění a údržbě, odstraňování poruch, demontáže nebo likvidace v souladu s ISO 12100, pokud je strojní zařízení používáno tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek nesprávného použití, které jsou výrobcem rozumně předvídatelné (viz kapitola 4).
Tento dokument předpokládá přístup ke stroji ze všech směrů a specifikuje podmínky přístupu k místům obsluhy. Vztahuje se také na zařízení pro přesun obrobků, včetně přepravních zařízení pro zakládání/odebírání, která tvoří nedílnou část stroje.

Označení ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Katalogové číslo 518124
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8596135181247
Změny a opravy Oprava 1 6.24t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16090-1 (200710) z června 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo