Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 1996

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
19149

ČSN ISO 8526-1 (201020) - duben 1996

Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 1: Obrobkové palety do jmenovité velikosti 800 mm

230 Kč vč. DPH
19150

ČSN ISO 8526-2 (201021) - duben 1996

Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 2: Obrobkové palety o jmenovité velikosti větší než 800 mm

230 Kč vč. DPH
19379

ČSN EN 61152 (258015) - duben 1996

Rozměry teploměrných vložek s kovovým pláštěm

125 Kč vč. DPH
19518

ČSN 30 3502/změna Z1 (303502) - duben 1996

Silniční vozidla. Díly hydraulických brzd. Technické předpisy

32 Kč vč. DPH
19233

ČSN EN 2752 (313260) - duben 1996

Letectví a kosmonautika. Matice k přinýtování samojistné, s oboustrannou zkrácenou přírubou a válcovým zahloubením. Třída 1 100 MPa / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19300

ČSN EN 3282 (314924) - duben 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19301

ČSN EN 3283 (314925) - duben 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19299

ČSN EN 3284 (314926) - duben 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19511

ČSN 33 2160/změna Z1 (332160) - duben 1996

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

32 Kč vč. DPH
19152

ČSN EN 61144 (346710) - duben 1996

Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin

190 Kč vč. DPH
19382

ČSN IEC 317-3/změna Z1 (347307) - duben 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 3: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterem, třída 155

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19383

ČSN IEC 317-4/změna Z1 (347307) - duben 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 4: Pájitelné měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyuretanem, třída 130

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19384

ČSN IEC 317-7/změna Z1 (347307) - duben 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 7: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19385

ČSN IEC 317-8/změna Z1 (347307) - duben 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 8: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19275

ČSN EN 60898 +A1/změna A11 (354170) - duben 1996

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19239

ČSN 35 8797-1 IEC 747-1/změna Z2 (358797) - duben 1996

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19193

ČSN EN 60619 (361060) - duben 1996

Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin. Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.97t, A2 6.05t


655 Kč vč. DPH
19110

ČSN IEC 513 (364891) - duben 1996

Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů

440 Kč vč. DPH
19127

ČSN ISO/IEC 10165-2 (369682) - duben 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 2: Definice informací managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.2 12.98t


760 Kč vč. DPH
19185

ČSN 46 2520-12 (462520) - duben 1996

Zkoušení chmele. Část 12: Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu

190 Kč vč. DPH
19180

ČSN EN 633 (490014) - duben 1996

Cementotřískové desky. Definice a klasifikace

125 Kč vč. DPH
19513

ČSN 72 2601/změna Z1 (722601) - duben 1996

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

32 Kč vč. DPH
19514

ČSN 72 2605/změna Z1 (722605) - duben 1996

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

32 Kč vč. DPH
19515

ČSN EN 538 (722681) - duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

190 Kč vč. DPH
19263

ČSN 73 5910 (735910) - duben 1996

Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru

190 Kč vč. DPH
19517

ČSN 73 6380/změna Z1 (736380) - duben 1996

Železniční přejezdy a přechody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19148

ČSN 73 7509 (737509) - duben 1996

Průjezdný průřez metra

550 Kč vč. DPH
19262

ČSN 75 6406 (756406) - duben 1996

Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

230 Kč vč. DPH
19484

ČSN EN 765 (771221) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin

190 Kč vč. DPH
19352

ČSN EN 766 (771222) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin

125 Kč vč. DPH
19353

ČSN EN 767 (771223) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin

190 Kč vč. DPH
19398

ČSN EN 768 (771224) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou

125 Kč vč. DPH
19467

ČSN EN 769 (771225) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin

125 Kč vč. DPH
19483

ČSN EN 770 (771226) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle

125 Kč vč. DPH
19354

ČSN EN 787 (771227) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie

125 Kč vč. DPH
19355

ČSN EN 788 (771228) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie

125 Kč vč. DPH
19533

ČSN ETS 300 019-2-0 (872001) - duben 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-0. Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Úvod

125 Kč vč. DPH
19478

ČSN P I-ETS 300 020-1 (872501) - duben 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Zkušební systém konformance pohyblivé stanice. Část 1. Specifikace konformity pohyblivé stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19441

ČSN P I-ETS 300 031/změna A1 (872512) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)

32 Kč vč. DPH
19442

ČSN ETS 300 500/změna A1 (872535) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)

32 Kč vč. DPH
19443

ČSN ETS 300 503/změna A1 (872537) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)

32 Kč vč. DPH
19444

ČSN ETS 300 506/změna A1 (872539) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09)

32 Kč vč. DPH
19448

ČSN ETS 300 523 (872554) - duben 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19450

ČSN ETS 300 585/změna A1 (872580) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

32 Kč vč. DPH
19451

ČSN ETS 300 603/změna A1 (872595) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06)

32 Kč vč. DPH
19447

ČSN ETS 300 514/změna A1 (872601) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.81)

32 Kč vč. DPH
19449

ČSN ETS 300 536/změna A1 (872602) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40)

32 Kč vč. DPH
19421

ČSN ETS 300 539 (872608) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19420

ČSN ETS 300 527 (872611) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedury přepojování spojení mezi buňkami (GSM 03.09)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19423

ČSN ETS 300 605 (872613) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC). Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19424

ČSN ETS 300 625 (872615) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb - popis stupně 1 (GSM 02.90)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19422

ČSN ETS 300 556 (872616) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové rozhraní vrstvy 3. Všeobecná hlediska (GSM 04.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19414

ČSN ETS 300 569 (872621) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19415

ČSN ETS 300 570 (872622) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.86)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19416

ČSN ETS 300 571 (872623) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19417

ČSN ETS 300 572 (872624) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturovaná data (USSD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.90)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19418

ČSN ETS 300 599 +A1 (872625) - duben 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (obsahuje změnu A1:1995)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
19455

ČSN ETS 300 298-1 (873563) - duben 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 1: Funkční specifikace ATM v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19456

ČSN ETS 300 298-2 (873563) - duben 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19439

ČSN ETS 300 428 (873573) - duben 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace adaptační vrstvy (AAL) - typ 5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19437

ČSN ETS 300 423 (876012) - duben 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs) pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující přenos hovoru nebo přenos dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19438

ČSN ETS 300 424 (876013) - duben 1996

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Možnosti řízení sítě (NCFs) pohyblivých pozemských stanic (LMESs) pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťujících přenos hovoru nebo přenos dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19409

ČSN ETS 300 356-10 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 10: Subadresování (SUB) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, Oddíl 8 (1992), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19410

ČSN ETS 300 356-11 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19411

ČSN ETS 300 356-12 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 12: Konferenční volání, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.734, kapitola 1 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19458

ČSN ETS 300 356-14 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19459

ČSN ETS 300 356-15 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 15: Přesměrování spojení - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.732, kapitola 2 až 5 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19460

ČSN ETS 300 356-16 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, kapitola 2 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19461

ČSN ETS 300 356-17 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 17: Čekání na spojení (CW) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, oddíl 1 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19462

ČSN ETS 300 356-18 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19463

ČSN ETS 300 356-19 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) [Doporučení ITU-T Q.734, kapitola 2 (1993), mod]

K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 5.97t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč vč. DPH
19406

ČSN ETS 300 356-7 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, kapitola 4 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19407

ČSN ETS 300 356-8 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.737, kapitola 1 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19408

ČSN ETS 300 356-9 (877068) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.735, kapitola 1 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19452

ČSN ETS 300 195-1 (877069) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Interakce doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19457

ČSN ETS 300 360 (877070) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace číslo 7. Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP), verze 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19435

ČSN ETS 300 350 (877080) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Procedury řízení základního volání pro okruhově spojované přenosové služby. Funkční možnosti a informační toky [Doporučení ITU-T Q.71 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19453

ČSN P I-ETS 300 245-3 (877546) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19454

ČSN P I-ETS 300 245-4 (877546) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19419

ČSN ETS 300 388 (877551) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přístup a řízení procesu převádění souborů (FTAM) po síti ISDN založeného na jednoduchém profilu převádění souborů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19431

ČSN ETS 300 010-1 (878501) - duben 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální rozvod. Přístupové porty 64 kbit/s a n x 64 kbit/s digitálního rozvodu s tokem 2048 kbit/s. Část 1: Vlastnosti a funkce jádra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19432

ČSN ETS 300 011/změna A1 (878502) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní mezi uživatelem a sítí s primárním přístupem. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

32 Kč vč. DPH
19433

ČSN ETS 300 012/změna A1 (878503) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

32 Kč vč. DPH
19434

ČSN ETS 300 233/změna A1 (878515) - duben 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupová sekce primární rychlostí v ISDN

32 Kč vč. DPH
19436

ČSN ETS 300 421 (879006) - duben 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicovou službu pracující v pásmu 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19440

ČSN ETS 300 429 (879007) - duben 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH