ČSN EN ISO 1513 (673010) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO 1513:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 1513:1994. Je jednou ze série norem týkajících se vzorkování a zkoušení nátěrových hmot a podobných produktů. Tato mezinárodní norma stanoví postup předběžné prohlídky dodaného vzorku určeného ke zkoušení. Mimo to pojednává o přípravě zkušebního vzorku smísením a zmenšením z řady vzorků, který je reprezentativní pro dodané nebo celkové množství nátěrové hmoty nebo podobného produktu. Vzorky zkoušeného produktu se odebírají podle ISO 1512. Za pozornost stojí v kapitole 3 - Obal vzorku - článek 3.2 Otevření obalu, který obsahuje tento text: "Varování - Některé nátěrové hmoty a podobné produkty (jako např. odstraňovače nátěrů) jsou náchylné vytvářet plyn nebo tlak uvnitř obalu při skladování. Při otevírání takových obalů je třeba být opatrný, zvláště když je dno nebo víko obalu vyduté. Takové skutečnosti je třeba uvést v protokolu o prohlídce (kapitola 10). Odstraní se zbytky obalových materiálů a jiné nečistoty z povrchu obalu, zvláště z okolí uzávěru. Obal se opatrně otevře, aniž by přitom došlo k promíchání a porušení stavu obsahu." Dále jsou normalizovány kapitoly: 4 - Prohlídka kapalných produktů, jako jsou laky, disperze, emulze, ředidla, apod., 5 - Prohlídka kapalných produktů, jako jsou pigmentované nátěrové hmoty, 6 Prohlídka viskózních produktů jako jsou tmely aj., 7 - Prohlídka produktů v práškové formě, 8 - Mísení vzorků a zmenšování počtu, 9 - Označování obalů se vzorkem, 10 - Protokol o předběžné prohlídce. ČSN EN ISO 1513 (67 3010 ) byla vydána v dubnu 1996. Nahradila ČSN 67 3010 z 1.2.1989.

Označení ČSN EN ISO 1513 (673010)
Katalogové číslo 19303
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963193038
Norma byla zrušena k 1. 1. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 1513 (673010)
Tato norma nahradila ČSN 67 3010 (673010) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)