ČSN ISO 8261 (560111) Zrušená norma

Mléko a mléčné výrobky. Příprava analytických vzorků a ředění pro mikrobiologické zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 8261:1989. Obsahuje informativní národní přílohu NA, jíž se provádí drobná úprava textu, spíše oprava nepřesnosti. Norma určuje všeobecné pokyny pro přípravu - analytických vzorků, - primárního ředění a - dalších pokynů pro mikrobiologické zkoušení mléka a mléčných výrobků. Postup při přípravě vzorků pro provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Norma stanovuje některé všeobecné pokyny k zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 8261 (56 0111) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN ISO 8261 (560111)
Katalogové číslo 19266
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963192666
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 8261 (560111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)