ČSN EN ISO 6887-5 (560102) Zrušená norma

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

ČSN EN ISO 6887-5 Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje pokyny pro úpravu mléka a mléčných výrobků pro mikrobiologické zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8261:2002 (56 0111) z května 2002. V nové normě se obdobně jako v předchozí určují pro jednotlivé druhy mléčných výrobků ředicí roztoky a způsob homogenizace. Ředicí roztoky jsou jednak určené pro všeobecné použití (fyziologický roztok s peptonem, Ringerův roztok o čtvrtinové koncentraci, peptonový roztok, roztok fosfátového pufru a pufrovaná peptonová voda, která se touto normou zavádí pro mléko a mléčné výrobky nově) a dále ředicí roztoky komponované specificky pro určité mléčné výrobky (mj. roztok citranu sodného, roztok fosforečnanu didraselného s odpěňovací látkou, roztok s přídavkem alfa-amylázy). ČSN EN ISO 6887-5 platí pro: mléko a tekuté mléčné výrobky, sušené mléčné výrobky, sýry, kasein a kaseináty, máslo, zmrazené mléčné výrobky včetně zmrzlin, pudinky, dezerty a sladkou smetanu, kysané mléko a zakysanou smetanu a pro kojeneckou a dětskou výživu na bázi mléka.

Označení ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Katalogové číslo 87258
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2010
Datum účinnosti 1. 1. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963872582
Norma byla zrušena k 1. 1. 2021
a nahrazena ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8261 (560111) z května 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN EN ISO 4833-1 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN ISO 4832 (560085)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě