ČSN EN ISO 6887-5 (560102)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

ČSN EN ISO 6887-5 Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje pokyny pro úpravu mléka a mléčných výrobků pro mikrobiologické zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8261:2002 (56 0111) z května 2002. V nové normě se obdobně jako v předchozí určují pro jednotlivé druhy mléčných výrobků ředicí roztoky a způsob homogenizace. Ředicí roztoky jsou jednak určené pro všeobecné použití (fyziologický roztok s peptonem, Ringerův roztok o čtvrtinové koncentraci, peptonový roztok, roztok fosfátového pufru a pufrovaná peptonová voda, která se touto normou zavádí pro mléko a mléčné výrobky nově) a dále ředicí roztoky komponované specificky pro určité mléčné výrobky (mj. roztok citranu sodného, roztok fosforečnanu didraselného s odpěňovací látkou, roztok s přídavkem alfa-amylázy). ČSN EN ISO 6887-5 platí pro: mléko a tekuté mléčné výrobky, sušené mléčné výrobky, sýry, kasein a kaseináty, máslo, zmrazené mléčné výrobky včetně zmrzlin, pudinky, dezerty a sladkou smetanu, kysané mléko a zakysanou smetanu a pro kojeneckou a dětskou výživu na bázi mléka.

Označení ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Katalogové číslo 87258
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2010
Datum účinnosti 1. 1. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963872582
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8261 (560111) z května 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN EN ISO 4833-1 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN ISO 4832 (560085)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě