ČSN ISO 10013 (010331) Zrušená norma

Směrnice pro vypracování příruček jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje směrnice pro vypracování, přípravu a řízení příruček jakosti zpracovaných podle specifických potřeb uživatele. Výsledné příručky jakosti vyjadřují dokumentované postupy systému jakosti požadované mezinárodními normami souboru ISO 9000.
Pro účely této mezinárodní normy platí definice uvedené v ISO 8402 - ČSN ISO 8402 Slovník (01 0300).
Informativní příloha A popisuje typickou hierarchii dokumentace systému jakosti. Příloha B uvádí příklad možné úpravy oddílu příručky jakosti, příloha C uvádí příklad oddílu příručky jakosti a příloha D použitou literaturu.
Předmětem této normy nejsou podrobné pracovní instrukce, plány jakosti, brožury a ostatní dokumenty vztahující se k systému jakosti.

Označení ČSN ISO 10013 (010331)
Katalogové číslo 19590
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963195902
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN ISO/TR 10013 (010331)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 013
  • ČSN ISO 10013:1996
  • ČSN ISO 10 013:1996