ČSN ISO/IEC 7826-1 (979703) Zrušená norma

Informační technika. Obecná struktura pro výměnu hodnot kódů. Část 1: Identifikace kódových schémat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje obecnou strukturu identifikace kódových schémat pro potřeby informační výměny a využívá mezinárodní identifikátory kódového schématu (International coding scheme identifiers - ICSIs). Jakákoli hodnota kódu, která vznikne použitím takového kódového schématu, získá přiřazením hodnoty ICSI jednoznačný význam.
Tato norma nespecifikuje mechanismus spojení hodnoty ICSI a hodnoty kódu a je proto nezávislá na syntaxi, která se při výměně informací používá. Doporučuje se k širokému použití mezi uživateli datových prvků. Vymezení samotných kódových schémat a aspekty technické implementace ve výměně informací, stejně jako vnitřní procedury, technická organizace souborů, záznamová média, pravidla kódování, jazyky a pod., nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN ISO/IEC 7826-1 (979703)
Katalogové číslo 19279
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963192796
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)